მთავარი ქალაქებისოფლები და აგარაკები ღვინის გზა ალავერდისკენ მიდის