მთავარი ქალაქებისოფლები და აგარაკები რამდენიმე კადრი ანანურიდან