მთავარი ახალი ამბები ევროკავშირის / შენგენის ქვეყნებში გამგზავრების პირობები

ევროკავშირის / შენგენის ქვეყნებში გამგზავრების პირობები

by მე მოგზაური
0 კომენტარი
ევროკავშირის/შენგენის ქვეყნებში გამგზავრების პირობები

საქართველოს მოქალაქეებს პირდაპირი საჰაერო გზის მეშვეობით, ქვეყანაში შესვლის ან აეროპორტის ტრანზიტით სარგებლობის მიზნით, შეუძლიათ გაემგზავრონ ქვემოთ ჩამოთვლილ ქვეყნებში, მოცემული პირობებით:

 

გადაწყვეტილებები:

ქვეყანა შესვლის პირობა
ავსტრიის რესპუბლიკა შეზღუდულია

15 იანვრიდან ავსტრიის ტერიტორიაზე შემოსვლამდე ყველა პირმა წინასწარ უნდა გაიაროს ონლაინ-რეგისტრაცია შემდეგ  ბმულზე:

https://www.formularservice.gv.at/  და საზღვარზე თან იქონიოს რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი ამობეჭდილი ან ელექტრონული ფორმით.

 ავსტრიაში შემოსვლის შემდეგ მოქალაქეები ექვემდებარებიან 10 დღიან სავალდებულო კარანტინს/თვითიზოლაციას, რომლის დასრულება შესაძლებელია მეხუთე დღის შემდეგ, ნეგატიური კოვიდ-ტესტის წარდგენით.

 აღნიშნული წესი განკარგულება არ ეხება ტრანზიტული მიზნით ავსტრიის ტერიტორიაზე შემომსვლელ პირებს, აგრეთვე, იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ამ განკარგულების თანახმადვე, გამონალისის სახით დაიშვებიან ავსტრიის ტერიტორიაზე (გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მიღება, საქმიანი ვიზიტი და სხვ.)

საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც არ ფლობენ ავსტრიის ბინადრობის ნებართვას ან გრძელვადიან ვიზას, უფლება აქვთ გამონაკლისი სახით, ტრანზიტული მიზნით ისარგებლონ ავსტრიის აეროპორტებით. ამისათვის მათ თან უნდა იქონიონ დანიშნულების ქვეყანაში გასამგზავრებელი საჭირო დოკუმენტაცია. იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრებს უწევთ ტრანზიტული ზონის დატოვება, მათ სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად, უნდა წარადგინონ ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაცემული კოვიდ ტესტის შედეგი (PCR Test). აგრეთვე, დაიშვებიან სამედიცინო დახმარების მიღების მიზნით მიმავალი მგზავრები, თუ ისინი წარადგენენ აქტუალურ PCR-ტესტს და სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ შესაბამის ცნობას.

ნებადართულია ბიზნესმენების, ხელოვანებისა და სპორტსმენების ვიზიტების განხორციელება დადასტურებულ პროექტებსა თუ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღების მიზნით, რაც ასევე დადასტურებული უნდა იყოს შესაბამისი დოკუმენტაციით.

სპეციალური განკარგულების თანახმად, გამონაკლისის სახით ავსტრიაში შემოსვლა შეუძლიათ ასევე ავსტრიის უნივერსიტეტებში ჩარიცხულ ქართველ სტუდენტებს, რომლებმაც საზღვარზე უნდა წარადგინონ აქტუალური PCR-ტესტი და უნივერსიტეტში ჩარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი (Studienzulassung).

 

ბელგიის სამეფო შეზღუდულია

საქართველოდან ბელგიაში შესვლის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს ესაჭიროებათ ბელგიური ეროვნული ვიზა ან ბინადრობის უფლება.ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს გადაწყვეტილებით, სავალდებულო კარანტინი ბელგიაში შემცირდა და 1 ოქტომბრიდან არის 7 დღე, 14 დღის ნაცვლად. 2020 წლის 25 დეკემბრიდან, საზღვრის კვეთისას სავალდებულოა ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაკეთებული COVID19-ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენა. ყველა მგზავრისათვის სავალდებულოა ელექტრონული განაცხადის წინასწარ შევსება შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

ბელგიის ტერიტორიაზე შესვლის პირობებისა და ქვეყანაში არსებული რეგულაციების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდებზე: https://www.info-coronavirus.be/en/;

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/Travel-to-Belgium.aspx

ბოსნია და ჰერცეგოვინა დაშვებულია, ტესტის პირობით

ბოსნიისა და ჰერცეგოვინას მინისტრთა საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2020 წლის 12 სექტემბრიდან, ბოსნიისა და ჰერცეგოვინას ტერიტორიაზე შესვლა შეეძლება ნებისმიერ უცხოელს. საზღვრის კვეთისას, მგზავრებმა უნდა წარადგინონ PCR-ტესტის უარყოფითი შედეგის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ტესტი უნდა იყოს ჩატარებული არაუგვიანეს 48 საათისა, ბოსნიისა და ჰერცეგოვინას მიმართულებით გამგზავრებამდე.

მინისტრთა საბჭოს გადაწყვეტილებით, ასევე, განახლდა სავიზო განაცხადების მიღება და ვიზების გაცემა ბოსნიისა და ჰერცეგოვინას ყველა წარმომადგენლობაში. როგორც საზღვრის კვეთა, აგრეთვე სავიზო პროცედურები, განხორციელდება ჩვეულებისამებრ, ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის შესაბამის საკანონმდებლო აქტებზე დაყრდნობით.

ბულგარეთის რესპუბლიკა დაშვებულია

საგანგებო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გახანგრძლივდა ნოემბრის ბოლომდე. საქართველო შეყვანილია იმ ქვეყნების სიაში, რომლის მოქალაქეებსაც შეუძლიათ კარანტინის/თვითიზოლაციის გარეშე შესვლა ქვეყნის ტერიტორიაზე, უშუალოდ საქართველოდან ან თურქეთიდან მგზავრობის შემთხვევაში. ასევე,  ევროკავშირის/შენგენის სივრცის წევრი სახელმწიფოებიდან საქართველოს მიმართულებით მგზავრ საქართველოს მოქალაქეებსაც შეუძლიათ ბულგარეთის ტერიტორიაზე შესვლა, ტრანზიტის შემთხვევაში. მესამე ქვეყნებიდან/ის გავლით, მიმავალმა საქართველოს მოქალაქეებმა, ქვეყნის ტერიტორიაზე შესასვლელად, უნდა წარმოადგინონ ბოლო 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი შედეგის მაჩვენებელი ცნობა. ყველა სხვა ქვეყნიდან, მათ შორის მესამე ქვეყნებიდან, ქვეყანაში შესვლისას, სავალდებულოა ბოლო 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული COVID-19 ტესტის სერტიფიკატის წარდგენა (უარყოფითი შედეგით).

გაერთიანებული სამეფო შეზღუდულია

მოქმედებს 14 დღიანი კარანტინი და თვითიზოლაცია.

ბრიტანეთში ნებისმიერი სახის ტრანსპორტით მიმავალმა პირმა ელექტრონულად უნდა წარადგინოს საკონტაქტო ინფორმაცია (https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk) კერძოდ, მისამართი, სადაც გაატარებს 14-დღიანი თვითიზოლაციის პერიოდს. პოლიცია ახორციელებს მისი მხრიდან წესის დაცვის კონტროლი გაუმარტივდეს. მათთვის, ვისაც დასარჩენი ადგილი არ აქვს, მთავრობა „შესაბამის სივრცეს გამოყოფს“. ვინც აღნიშნული ზომების დაცვაზე უარს განაცხადებს, შესაძლოა ქვეყანაში არ შეუშვან. პოლიციას მიენიჭება უფლებამოსილება მიიღოს გამაფრთხილებელი ზომები, ხოლო უკიდურეს შემთხვევაში გამოიყენოს ძალა. ყველა პირი, ვინც ამ საკარანტინო წესს დაარღვევს, შესაძლოა 1000 გირვანქა სტერლინგით დაჯარიმდეს.

14-დღიანი სავალდებულო თვითიზოლაციის წესს არ ექვემდებარებიან ნებისმიერ ქვეყნიდან (მათ შორის საქართველოდან) მიმავალი შემდეგ კატეგორიებში შემავალი პირები:

 • პანდემიასთან ბრძოლაში ჩართული სამედიცინო პერსონალი;
 • სატვირთო ავტომანქანებისა და სხვა სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები;
 • კონკრეტული კატეგორიის „საკვანძო მუშახელი“;
 • დიპლომატები და მათი ოჯახის წევრები;
 • ირლანდიიდან, მენის კუნძულიდან და სრუტის კუნძულებიდან მომავალი პირები.

https://www.gov.uk/;

https://www.gov.uk/government/

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა შეზღუდულია

2021 წლის 11 იანვრიდან ე.წ. რისკის რეგიონებიდან (2020 წლის 7 ოქტომბრიდან საქართველო შეყვანილ იქნა ე.წ. რისკის ქვეყნების ჯგუფში) გერმანიაში შემოსვლის უფლების მქონე პირებმა¹, საზღვრის გადაკვეთისას  უნდა წარადგინონ ბოლო 48 საათის განმავლობაში გაკეთებული PCR -ტესტის ნეგატიური პასუხი, ან ეს ტესტი უნდა გაიკეთონ საზღვრის გადაკვეთისთანავე, ხოლო შემდეგ 10 დღე გადავიდნენ კარანტინში/თვითიზოლაციაში (ე.წ. ორი ტესტის სტრატეგია). 2021 წლის 11 იანვრამდე საზღვარზე ნეგატიური PCR ტესტის პასუხის წარდგენა აუცილებელი არ იყო.

(¹ https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/)

10 დღიანი თვითიზოლაციის ვადაზე ადრე დასრულება შესაძლებელია თვითიზოლაციაში  5 დღის გასვლის შემდეგ გაკეთებული PCR ტესტის ნეგატიური პასუხის შემთხვევაში.

ამასთან, გერმანიაში შემოსვლამდე მოქალაქეები  ვალდებულნი არიან ვებ- გვერდის https://www.einreiseanmeldung.de/ მეშვეობით მოახდინონ მგზავრობის რეგისტრაცია, სადაც ისინი მიუთითებენ მგზავრობის დეტალებს, საკონტაქტო ტელეფონს, რეისის ნომერს, გერმანიაში გაჩერების მისამართს და ა.შ.

თვითიზოლაციის წესები და გამონაკლისები, მაგ. ტრანზიტული გავლა, ვიზიტი 72 საათამდე, ოფიციალური ვიზიტები, და ა. შ. რეგულირებულია ინდივიდუალურად ცალკეულ ფედერალურ მიწებზე.

ტურისტული მიზნით მგზავრობა ნებადართული აღარ არის

შესვლაზე შეზღუდვა არ ვრცელდება:

 1. პირებზე, რომელთაც გააჩნიათ ევროკავშირის/შენგენის წევრი ქვეყნების და დიდ ბრიტანეთში ხანგრძლივი ბინადრობის უფლება;
 2. ევროკავშირის, შენგენის, დიდი ბრიტანეთის, ისლანდიის, ნორვეგიის და ლიხტენშტეინის მოქალაქეების ოჯახის წევრებზე (მეუღლე, არასრულწლოვანი და დაუქორწინებელი შვილი, არასრულწლოვან პირთა მშობელი);

სხვა დანარჩენი პირებისათვის, შესვლა დაშვებული იქნება მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის  შემთხვევაში.

 • ჯანდაცვის სფეროს პერსონალი, მეცნიერ-მკვლევარები, მომვლელი პერსონალი;
 • მაღალკვალიფიციური მუშახელი;
 • სტუდენტები (რიგ შემთხვევაში).

ტრანზიტული გავლა გერმანიაში ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოში, შენგენის წევრ-ქვეყანაში ან დიდ ბრიტანეთში შესასვლელად დასაშვებია იმ შემთხვევაში, თუ:

 1. არ არსებობს დანიშნულების სახელმწიფოში პირდაპირი შესვლის საშუალება;
 2. გერმანიაში, როგორც ტრანზიტულ ქვეყანაში გავლის პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს დანიშნულების სახელმწიფოში შესასვლელად საჭირო გონივრულ ვადას;
 3. პირს გააჩნია დანიშნულების ქვეყანაში შესვლის ნებართვა.

ტრანზიტული გავლის დროს წარმოსადგენია 1,2, და მე-3 პუნქტებში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები (სახმელეთო ან საჰაერო სამგზავრო ბილეთი დანიშნულების ქვეყანაში და სხვა).

ზემოაღნიშნული პირობებით შესაძლებელია გერმანიაში ტრანზიტული გავლა როგორც საჰაერო, ასევე სახმელეთო გზით.

გამონაკლისი შემთხვევების დეტალური პირობები მოცემულია:  https://geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/240

დანიის სამეფო შეზღუდულია

23 ოქტომბერს, დანიის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, საზღვარი ჩაიკეტა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. საზღვრის ჩაკეტვის შემდეგ, საქართველოს მოქალაქეებს ქვეყნაში შესვლა შეეძლებათ მხოლოდ დასაბუთებული აუცილებლობის შემთხვევაში (worthy purpose). ამავდროულად, საზღვარზე უნდა წარადგინონ COVID19-ტესტი, ჩატარებული ბოლო 24 საათში.

დასაბუთებული საჭიროების (worthy purposes) ჩამოანათვალიც შეიზღუდა და აღარ ვრცელდება სტუდენტებზე და რამდენიმე სხვა კატეგორიის პირებზე.

დეტალური ინფორმაცია მოცემულია შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://coronasmitte.dk/

 

ესპანეთის სამეფო შეზღუდულია

ესპანეთის სამეფომ საქართველო ამოიღო ე.წ „მწვანე“ ქვეყნების სიიდან. ცვლილება ძალაში შედის 1 ნოემბრის 00:00 საათიდან.

შეიზღუდა უვიზო რეჟიმის ფარგლებში საქართველოს მოქალაქეების შესვლა.

გამონაკლისით სარგებლობენ ქვემოთ მოცემული კატეგორიის მოქალაქეები:

•   ევროკავშირის და  შენგენის ზონის ქვეყნების ან ანდორის ბინადრობის ნებართვის მქონე მოქალაქეები რომელიც მიემართებიან საკუთარ საცხოვრებელ ადგილზე, ფლობენ ესპანეთის სამეფოში შემოსვლის უფლებას.

•   ევროკავშირის და  შენგენის ზონის ქვეყნების გრძელვადიანი  ვიზის მქონე მოქალაქეები, რომელიც მიემართებიან საცხოვრებელ ადგილზე, ფლობენ ესპანეთის სამეფოში შესვლის უფლებას, შესაბამისად, სტუდენტური და სამუშაო ვიზებიც შედის ამ კატეგორიაში.

მგზავრებმა ესპანეთში შესვლამდე 48 საათით ადრე უნდა შეავსონ სპეციალური სამედიცინო კონტროლის ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა ვებ-გვერდზე: https://www.spth.gob.es/  ან აპლიკაციის SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH საშუალებით და მიღებული QR-კოდი წარადგინონ საზღვარზე. ასევე, ნებისმიერმა მგზავრმა, რომელიც მიემგზავრება ესპანეთის სამეფოში რისკის ზონად მიჩნეული ქვეყნიდან, ესპანეთის ტერიტორიაზე სასაზღვრო პუნქტებზე უნდა წარმოადგინოს ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაკეთებული PCR ტესტი უარყოფითი პასუხით (ტესტის მოთხოვნა ამოქმედდება 23 ნოემბრიდან).

პირს PCR ტესტის წარდგენა შეიძლება მოეთხოვოს მგზავრობის ნებისმიერ მომენტში.  ტესტის პასუხი უნდა იყოს ორიგინალი, გაცემული ესპანურ ან ინგლისურ ენებზე. დოკუმენტში უნდა იყოს მოთითებული შემდეგი მონაცემები: მგზავრის სახელი და გვარი, პასპორტი ან პირადობის მოწმობის ნომერი (რომელიც უნდა ემთხვეოდეს სამედიცინო კონტროლის ანკეტაში მითითებული ნომერს), ტესტის გაკეთების თარიღი, ტესტის ჩამტარებელი ცენტრის საკონტაქტო ინფორმაცია, გამოყენებული ტექნიკა და ტესტის უარყოფითი პასუხი.

ესტონეთის რესპუბლიკა შეზღუდულია

ესტონეთში გამგზავრება შეეძლებათ მხოლოდ კორონავირუსის სიმპტომების არ მქონე შემდეგი კატეგორიის პირებს:

 • ტალინში აკრედიტებულ დიპლომატებს და მათი ოჯახის წევრებს;
 • სამთავრობო დელეგაციების წევრებს, რომლებიც ესტონეთში მიემგზავრებიან ოფიციალური მოწვევის საფუძველზე;
 • სამუშაო ან სასწავლო მიზნით მიმავალ პირებს (ექვემდებარებიან 14-დღიან თვით-იზოლაციას);
 •  საერთაშორისო სამხედრო თანამშრომლობით გათვალისწინებული მისიით მიმავალ პირებს;
 • სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენაზე;
 • მგზავრთა გადამყვანი და ტვირთების გადამზიდავი საერთაშორისო სატრანსპორტო საშუალებების პერსონალს და პირებს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთებასა და ტექნიკურ გამართვაზე;
 • პირებს, რომლებსაც ეხებათ კრიტიკული სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა;
 •  პირებს, რომელთა ესტონეთში შემოსვლა მიზნად ისახავს ესტონეთში მოქმედი კომპანიების ტექნიკური მოწყობილობების შეკეთებას, ტექნიკურ გამართვას ან საგარანტიო მომსახურებას, ასევე ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ საქმიანობას, რომელთა შესრულება აუცილებელია კომპანიის ოპერირების უზრუნველსაყოფად;
 • პირებს, რომლებიც კვეთენ ესტონეთის საზღვარს სამშობლოში დასაბრუნებლად;
 • პირებს, რომლებიც უშუალოდ ენათესავებიან ესტონეთის მოქალაქეს ან ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებს;
 • სპორტული შეჯიბრებების, ასევე, საჯარო ღონისძიებების მონაწილეებს ან ორგანიზატორებს;
 • პირებს, რომლებსაც ესტონეთის პოლიციისა და საზღვრის დაცვის სამსახურმა, სპეციალური აპლიკაციის საფუძველზე, მიანიჭა ესტონეთში შემოსვლის ნებართვა. (ექვემდებარებიან 14-დღიან თვით-იზოლაციას; ასეთი ნებართვა, როგორც წესი, გაიცემა გადაუდებელი ოჯახური მიზეზების გათვალისწინებით).

https://www.geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/210

ირლანდია შეზღუდულია

ირლანდიაში გამგზავრების მსურველმა პირმა უნდა წარადგინოს ბოლო 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი. ასევე, სავალდებულოა სპეციალური ონლაინ ფორმის შევსება COVID-19 Passenger Locator Form. ამ ფორმის შევსება შესაძლებელია ადგილზე, აეროპორტის ტერიტორიაზე.

ქვეყანაში შესვლის შემდეგ ყველა პირი ექვემდებარება 14 დღიან თვითიზოლაციას.

ამ ეტაპზე გაიცემა მხოლოდ გრძელვადიანი და საგანგებო/გადაუდებელი შემთხვევებისთვის განკუთვნილი მოკლევადიანი ვიზები.

მას, ვინც ვერ წარმოადგენს PCR ტესტის უარყოფით პასუხს, შესაძლოა დაეკისროს ჯარიმა 2500 ევრომდე ოდენობით, მიესაჯოს თავისუფლების აღკვეთა, არაუმეტეს 6 თვემდე ვადით, ან ორივე ერთად.

ამ მოთხოვნებისგან თავისუფლდებიან:

 1. საერთაშორისო სატრანსპორტო მუშაკები, მათ შორის საავიაციო, საზღვაო და საავტომობილო ტრანსპორტის სექტორების მუშაკები, სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისთვის მგზავრობისას;
 2. 6 წლამდე ასაკის ბავშვები, ასევე თავისუფლდებიან ტესტირების მოთხოვნისგან, თუმცა მათ ურჩევენ 14 დღის განმავლობაში თვითიზოლაციას. ზრდასრული, რომელიც მოგზაურობს 7 წლის ან უფროსი ასაკის ბავშვებთან, უნდა უზრუნველყოს, რომ ამ ბავშვებს ჰქონდეთ უარყოფითი / ‘არ გამოვლენილი’ ტესტის შედეგი;
 3. ირლანდიაში ტრანზიტით მგზავრობისას, იმ შემთხვევაში თუ პირი არ ტოვებს აეროპორტის ტერიტორიას;ხოლო რაც შეეხება იმ მგზავრებს, რომლებიც გადაუდებელი აუცილებლობის გამო ირლანდიიდან მიემგზავრებიან საზღვარგარეთ არაუმეტეს 72 საათით, ირლანდიიდან გამგზავრებამდე უნდა ჩაიტარონ ტესტი, რათა დაბრუნების დროს წარადგინონ საზღვარზე.
ისლანდიის რესპუბლიკა ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, ისლანდიის რესპუბლიკაში შემოღებული წესების თანახმად, შეზღუდულია ყველა მესამე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეების ისლანდიაში შესვლა. გამონაკლისების თაობაზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://www.logreglan.is/
იტალიის რესპუბლიკა შეზღუდულია

ტურისტული მოგზაურობა ნებადართული აღარ არის.

ევროკავშირის წევრ ქვეყნიდან შემოსვლის შემთხვევაში, საჭიროა 48 საათის განმავლობაში გაკეთებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენა.

დიდი ბრიტანეთიდან და ირლანდიიდან 5 მარტამდე ყველანაირი სახის ტრანსპორტით მიმოსვლა აკრძალულია.

იტალიაში გამგზავრების უფლება აქვთ მხოლოდ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ფლობენ იტალიაში ბინადრობის ნებართვას, ან იტალიაში მიემგზავრებიან სასწავლებლად/სამუშაოდ. ასევე, სამკურნალოდ ან სხვა გადაუდებელი საჭიროებისათვის მიმავალ პირებს.

ჩასვლისას მგზავრები ავსებენ სპეციალურ ფორმას:
https://www.esteri.it/

საზღვრის კვეთისას სავალდებულოა ავტოსერტიფიკატი და შემდეგ თვითიზოლაცია.

კვიპროსის რესპუბლიკა შეზღუდულია

საქართველო კვიპროსმა შეიყვანა C კატეგორიის ქვეყნებში.

C კატეგორიის ქვეყნებიდან ტურისტების ან ვიზიტორების შესვლა კვიპროსში აკრძალულია.

შესვლის უფლება აქვთ მხოლოდ:

კვიპროსის მუდმივ მაცხოვრებლებს და სპეციალური ნებართვის მქონე პირებს (მაგ. დიპლომატებს).

საზღვრის კვეთისას სავალდებულოა 72 საათით ადრე ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენა.

კვიპროსში შესვლიდან 14 დღის განმავლობაში სავალდებულოა თვითიზოლაცია, რომლის დასრულებამდე 48 სათით ადრე, ვიზიტორებმა მეორედ უნდა ჩაიტარონ  ტესტი, საკუთარი ხარჯებით.

გამგზავრებამდე 24 საათით ადრე სავალდებულოა ე.წ. Flight Pass შევსება  https://cyprusflightpass.gov.cy/

ლატვიის რესპუბლიკა დაშვებულია, თვითიზოლაციის პირობით

15 იანვრიდან ლატვიაში შესვლა შესაძლებელია მხოლოდ ნეგატიური კოვიდ ტესტის წარდგენის შემთხვევაში.

სავალდებულოა 10 დღიანი თვითიზოლაცია.

ვალდებულება არ ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც ლატვიის გავლით მიემგზავრებიან სხვა ქვეყნებში. ასეთ შემთხვევაში, ჩამოსულმა მგზავრმა მაქსიმუმ 12 საათში უნდა დატოვოს ლატვიის ტერიტორია. აღნიშნული წესი არ ვრცელდება ლატვიაში აკრედიტებულ დიპლომატებზე.

ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, ლატვიის მთავრობის გადაწყვეტილებით, 12 ოქტომბრიდან, ლატვიის რესპუბლიკაში შემოსვლის მსურველმა პირებმა 48 საათით ადრე უნდა შეავსონ ელექტრონული კითხვარი შემდეგ ვებ გვერდზე www.covidpass.lv. კითხვარის შევსების შემდეგ, პირს ელექტრონულად მიენიჭება QR კოდი, რომელიც მან ლატვიის საზღვრის კვეთისას უნდა წარუდგინოს მესაზღვრეს. კითხვარში პირის მიერ მოხდება სახელის, გვარის, პერსონალური საიდენტიფიკაციო კოდის, ლატვიაში საცხოვრებელი ადგილის და ტელეფონის ნომრის მითითება, ასევე იმ ქვეყნის/ქვეყნების მითითება, სადაც ბოლო 14 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა პირი. არასრულწლოვანი პირებისთვის კითხვარის შევსება მოხდება მშობლების ან მეურვეების მიერ.

კითხვარში ასახული ინფორმაცია ავტომატურად ეგზავნება ლატვიის სამართალდამცავ ორგანოებს – სახელმწიფო პოლიციას, საზღვრის დაცვის სამსახურს, აგრეთვე დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ცენტრს. პირადი მონაცემების შენახვა მოხდება 30 დღის განმავლობაში.  აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, პერსონალური მონაცემები ავტომატურად წაიშლება. თვითიზოლაცია არ შეეხებათ ლატვიაში აკრედიტებულ დიპლომატებს.

ლიეტუვის რესპუბლიკა შეზღუდულია

საქართველოდან ლიეტუვაში შესვლის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს ესაჭიროებათ ლიეტუვის ეროვნული ვიზა ან ბინადრობის უფლება და/ან ისინი უნდა იყვნენ ლიეტუვის მოქალაქის ან ლიეტუვაში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირის ოჯახის წევრები. ამასთან, საქართველოს მოქალაქეებს ევალებათ წინასწარ ჩატარებული (ბოლო 72 საათის განმავლობაში) კოვიდ-ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენა ლიეტუვის საზღვარზე;

საქართველოდან შემოსულ ყველა პირს – საქართველოს მოქალაქეთა ჩათვლით – ლიეტუვაში შემოსვლის შემდეგ, 2 კვირა თვითიზოლაციაში ყოფნა მოუწევთ. ლიეტუვაში შემოსვლის მსურველებს ესაჭიროებათ ელექტრონული ფორმის შევსება და QR კოდის წარდგენა თვითმფრინავში, ავტობუსსა თუ ბორანში ჩასხდომამდე: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

14-დღიანი თვითიზოლაციის პერიოდის შემცირება შესაძლებელია იზოლაციის მე-8 დღეს   კოვიდ-ტესტის ჩატარებით – უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, შესაძლებელია პერიოდის შემცირება 10 დღემდე.

ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო შეზღუდულია

ლუქსემბურგში შემოღებული წესების თანახმად, 31 მარტამდე შეზღუდულია ყველა მესამე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეების შესვლა.

გამონაკლისის სახით დაიშვებიან: ბინადრობის უფლების ან ვიზის მქონე პირები; მესაზღვრეები; სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები; სეზონური მუშაკები სოფლის მეურნეობაში; ტრანსპორტის სექტორში დასაქმებული პირები; მეზღვაურები; სასწავლო მიზნით მომავალი პირები; მაღალკვალიფიციური მუშახელი; გადაუდებელი ოჯახური მიზეზების გამო მომავალი მგზავრები; ტრანზიტული მგზავრები და დიპლომატები

საზღვრის კვეთისას სავალდებულოა 72 საათით ადრე ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენა.

გადაუდებელი ოჯახური მიზეზების გამო მომავალ მგზავრებმა, მაღალკვალიფიციურმა მუშაკებმა და სასწავლო მიზნით მომავალ პირებმა უნდა იქონიონ სპეციალური ცნობა/ნებართვა. აღნიშნილი ცნობის მისაღებათ უნდა მიმართონ: [email protected]

დამატებითი ინფორმაცია: https://covid19.public.lu/en/travellers/visiting-luxembourg.html

მალტის რესპუბლიკა შეზღუდულია

საქართველოში ან საქართველოდან მგზავრობა ჯერ არ არის ნებადართული მალტის მთავრობის მიერ.

შეზღუდვები დაწესებულია, იმისდა მიხედვით, თუ რომელი ქვეყნიდან ჩამოდის მგზავრი –   მწვანე (არანაირი მოთხოვნები), ყვითელ (72სთ-ში ტესტი მალტაში გაფრენამდე) ან წითელ ნუსხაში.

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

https://www.visitmalta.com/en/covid-19

 

ნიდერლანდების სამეფო შეზღუდულია

გამონაკლისის სახით, საქართველოდან ნიდერლანდებში შესვლა შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს/საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ პირს, რომელიც:

 • ფლობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის, შენგენის ზონის ქვეყნის ან გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქეობას ან/და ცხოვრობს ამ ქვეყნებში. ნიდერლანდებში შესვლის უფლება აქვთ ასეთი პირების ოჯახის წევრებსაც;
 • ფლობს ნორვეგიის, ისლანდიის, შვეიცარიის, მონაკოს, ანდორას, სან მარინოს ან წმინდა საყდრის (ვატიკანის) მოქალაქეობას ან ბინადრობის ნებართვას. ნიდერლანდებში შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლონ ასეთი პირის ოჯახის წევრებმაც, რომლებიც მგზავრობენ მასთან ერთად, ან ერთიანდებიან უკვე ნიდერლანდებში მყოფ ასეთ პირთან. აღნიშნული ოჯახის წევრმა უნდა შეამოწმოს, ვრცელდება თუ არა მასზედ სავიზო მოთხოვნები;
 • ფლობს ბინადრობის ბარათს ან ბინადრობის ნებართვას გრძელვადიანი რეზიდენტების შესახებ ევროკავშირის 2003/109/EEC დირექტივის შესაბამისად. ნიდერლანდებში შესვლის უფლებით შეიძლება ისარგებლონ ასეთი პირის ოჯახის წევრებმაც, რომლებიც მგზავრობენ მასთან ერთად, ან ერთიანდებიან უკვე ნიდერლანდებში მყოფ ასეთ პირთან. აღნიშნული ოჯახის წევრმა უნდა შეამოწმოს, ვრცელდება თუ არა მასზე სავიზო მოთხოვნები;

სხვა გამონაკლისები და დეტალები მოცემულია: https://www.geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/212

29 დეკემბრიდან ნიდერლანდებში შესვლისთვის სავალდებულოა PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენა. ვალდებულება ვრცელდება ყველა მგზავრზე, მათ შორის თავად ნიდერლანდების მოქალაქეებზე. განაცხადის ფორმა და დეტალები: https://geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/237

ნორვეგიის სამეფო შეზღუდულია

თუმცა გამონაკლისები ეხება შემდეგ კატეგორიებს:

ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებს, ოჯახის წევრის, პარტნიორის/შეყვარებულის მოსანახულებლად მიმავალ პირებს;

სტუდენტებს.

ე.წ. „მესამე ქვეყნებიდან“ დაიშვებიან ნორვეგიაში ოჯახის ან მყარი პარტნიორული კავშირის მქონე (მინიმუმ 9 თვის ურთიერთობა) პირები. ოჯახის წევრებად მიიჩნევიან მეუღლეები, პარტნიორები და თანამაცხოვრებლები, მშობლები და შვილები 21 წლამდე, ასევე აღმავალი და დაღმავალი ხაზის ნათესავები. მათ შეეძლებათ ნორვეგიაში მყოფი ოჯახის წევრ(ებ)ის მონახულება. ვისაც გამონაკლისის წესით შეუშვებენ, ვალდებულნი არიან საზღვარზე წარმოადგინონ ბოლო 72 საათის განმავლობაში აღებული PCR ტესტი და დაექვემდებარებიან 10-დღიან კარანტინს სახლში ან წინასწარ შერჩეულ სხვა ადგილას. ჩამომსვლელებს ეძლევათ არჩევანი, გაიარონ 10 დღიანი კარანტინი შესაბამის სასტუმროში, ან საკუთარ საცხოვრებელში (საკუთრებაში არსებული, ან ნაქირავები, უნდა დადასტურდეს შესაბამისი დოკუმენტით), ან ე.წ. შესაბამის საცხოვრებელში (Suitable accommodation). აღნიშნული რეგულაციები მოქმედებს 2021 წლის 1 ივნისამდე.

ნორვეგიაში ამოქმედდა მოგზაურობის რეგისტრაციის ელექტრონული პროგრამა. ქვეყანაში ჩამომსვლელებმა უნდა შეავსონ ელექტრონული ანკეტა ჩამოსვლამდე 72 საათის განმავლობაში. ეს ელექტონული რეგისტრაცია ჩაანაცვლებს ფიზიკური ანკეტებს, რომელიც წინა რეგულაციებით იყო სავალდებულო.

https://www.regjeringen.no/en

პოლონეთის რესპუბლიკა შეიზღუდა, დაშვებულია მხოლოდ გარკვეული კატეგორიები

ტურისტული მგზავრობა არ არის დაშვებული.

პოლონეთის რესპუბლიკაში შემოსვლა შეუძლიათ:

1.      პოლონეთის მოქალაქეებს;

2.      უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც პოლონეთის მოქალაქეების ოჯახის წევრები არიან (მეუღლე, შვილი);

3.      პოლონეთის ბარათის (ე.წ. Karta Polaka) მფლობელებს;

4.      დიპლომატებს და მათი ოჯახის წევრებს;

5.      პოლონეთის ტერიტორიაზე დროებითი, ან მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს;

6.      დასაქმების ნებართვის მქონე (სეზონური სამუშაო ნებართვა, დამსაქმებლის დეკლარაცია უცხოელის დასაქმებაზე, ან სამუშაო ნებართვა) უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც დასაქმებულები არიან პოლონეთის ტერიტორიაზე, ან საზღვარზე წარადგენენ სამუშაოს დაწყების დამადასტურებელ დოკუმენტებს;

7.      უცხო ქვეყნის იმ მოქალაქეებს/მძღოლებს, რომლებსაც ხალხი გადაჰყავს, ან ტვირთი გადააქვთ;

8.    უცხო ქვეყნის იმ მოქალაქეებს/მძღოლებს, რომლებიც ტრანზიტული მიზნით გადიან პოლონეთის ტერიტორიას;

9.     პოლონეთში მოსწავლის, სტუდენტის ან დოქტორანტის სტატუსის მქონე პირებს;

10.   მეცნიერებს, რომლებიც კვლევებს აწარმოებენ პოლონეთის ტერიტორიაზე;

11.   ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეს, ევროპული ეკონომიკური ზონის შეთანხმების მხარის, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის წევრი ქვეყნის და შვეიცარიის კონფედერაციის მოქალაქეებს და მათ ოჯახის წევრებს (მეუღლე, შვილი)

12.  ევროკავშირის ტერიტორიაზე მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე მოქალაქეებს და მათი ოჯახის წევრებს (მეუღლე, შვილი), რომლებიც ტრანზიტული მიზნით გადიან პოლონეთის ტერიტორიას;

ავია მიმოსვლაზე დაწესებული შეზღუდვები:

აიკრძალა პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა საქართველოსთან. პირდაპირი ჩარტერული რეისით ჩამოსული მგზავრები ექვემდებარებიან 10-დღიან თვითიზოლაციას. საზღვრის კვეთისას მოქალაქე ვალდებულია მიუთითოს მისამართი, სადაც გაივლის თვითიზოლაციას/კარანტინს.

10-დღიან თვითიზოლაციას არ ექვემდებარებიან:

1. პოლონეთის მოქალაქეები და მათი ოჯახის წევრები;

2. პოლონეთში მოსწავლის, სტუდენტის და დოქტორანტის სტატუსის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები;

3. პოლონეთის და მოკავშირე ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ჯარისკაცები და დანარჩენი ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები;

4. დიპლომატიური მისიების წევრები და მათი ოჯახის წევრები;

5. ევროკავშირის და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის წევრი ქვეყნის მოქალაქეები და მათი ოჯახის წევრები;

6. ე.წ. ტრანზიტული მგზავრები და მათი ოჯახის წევრები, რომლებსაც გააჩნიათ ევროკავშირის, ან ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის წევრ ქვეყანაში მუდმივი ბინადრობის ნებართვა, რომლებიც პოლონეთის გავლით მიემგზავრებიან მუდმივად საცხოვრებელ ქვეყანაში.

პორტუგალიის რესპუბლიკა შეიზღუდა პორტუგალიის რესპუბლიკაში საქართველოს მოქალაქეების შესვლა.

შეზღუდვა არ ეხება საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც პორტუგალიაში მიემგზავრებიან სასწავლებლად, სამუშაოდ ან ოფიციალური ვიზიტით. ასევე, პორტუგალიის ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებს და ტრანზიტულ მგზავრებს.

პორტუგალიაში შემოსვლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაკეთებული PCR ტესტის შედეგები.

https://www.visitportugal.com/en/node/421175

 

რუმინეთი დაშვებულია თვითიზოლაციის პირობით

7 ოქტომბრიდან, რუმინეთის საგანგებო სიტუაციების ეროვნული კომიტეტის მიერ დამტკიცებული მაღალი ეპიდემიოლოგიური რისკის ქვეყნების განახლებულ სიაში (სიაში არის საქართველოც) არსებული ქვეყნების მოქალაქეები, რუმინეთში შემოსვლისას, დაექვემდებარებიან 14 დღიან კარანტინს.

გასათვალისწინებელია, რომ მგზავრები, რომლებიც რუმინეთის ტერიტორიაზე ყოფნას გეგმავენ არა უმეტეს 3 დღისა (72სთ.), გათავისუფლდებიან კარანტინის/ თვითიზოლაციის ვალდებულებისგან, თუ წარმოადგენენ უკანასკნელ 48 საათში გაცემულ სამედიცინო ცნობას ვირუსის არქონის შესახებ. კარანტინიდან /თვითიზოლაციიდან გასვლა შესაძლებელი იქნება მე-10 დღეს, თუკი მე-8 დღეს გაკეთებული ტესტის პასუხი უარყოფითი აღმოჩნდება.

ბუქარესტში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების, საკონსულო დაწესებულებების და სხვა დიპლომატიური წარმომადგენლობების წევრები  და დიპლომატიური პასპორტების მფლობელები გათავისუფლდებიან კარანტინიდან, თუ მათ არ აღენიშნებათ კოვიდ 19-ის სიმპტომები. ფრენები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან/ რეგიონებიდან, რომლებიც მითითებულია ჩამონათვალში, კვლავ აგრძელებენ ოპერირებას.

საბერძნეთის რესპუბლიკა შეზღუდულია

26 ოქტომბრიდან შეიზღუდა საქართველოს მოქალაქეების შესვლა, გარდა:

 • ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეების მეუღლეები და 18 წლამდე არასრულწლოვანი შვილები;
 • პირები რომლებიც მოემგზავრებიან  გადაუდებელი საჭიროების გამო როგორიცაა, ჯანმრთელობის მდგომაროება, ოჯახური მდგომაროება, საქმიანი ვიზიტი, ის პირები ვინც საჭიროებს საერთაშორისო დაცვას;
 • სამედიცინო სფეროს თანამშრომლები, ჯანდაცვის სფეროს მკვლევარები იმ შემთხვევაში თუ შემოსვლისას დაასაბუთებენ ვიზიტის მიზნობრიობას და საჭიროებას;
 • ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირები;
 • სამთავრობო დელეგაციის წევრები;
 • დიპლომატიური თანამდებობის პირები, საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლები, ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანამშრომლები, სამხედრო უსაფრთხოების თანამშრომლები;
 • სატრანსპორტო სფეროს თანამშრომლები, მათ შორის მეზღვაურები, საჰაერო ხომალდების თანამშრომლები, სატვირთო ტრანსპორტის მძღოლები;
 • ტრანზიტული მგზავრები;
 • სტუდენტები;
 • მოხუცი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მომვლელები, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
 • სასოფლო სამეურნეო სფეროში დასაქმებული სეზონური მუშები. (ასეთ პირები ვალდებულები არიან წარადგინონ დოკუმენტები, რომ გავლილი აქვთ სამედიცინო ლაბორატორიული გამოკვლევები);
 • მესამე სახელმწიფოს მოქალაქეები რომლებიც ვერ ხვდებიან ვერცერთ ზემოთჩამოთვლილი   კატეგორიაში აქვთ უფლება მიმართონ ადგილსამყოფელ ქვეყნებში საბერძნეთის საკონსულო სამსახურებს  და მათი პერსონალური ან ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე დასაბუთებულად მოითხოვონ გამონაკლისის დაშვება.

გამგზავრებამდე 24 საათით ადრე სავალდებულოა ელ. ფორმის შევსება https://travel.gov.gr/#/  – ფორმა

საფრანგეთის რესპუბლიკა შეზღუდულია

საფრანგეთში გამგზავრება დაშვებულია მხოლოდ გარკვეული კატეგორიის პირებისათვის:

– საფრანგეთის მოქალაქე, ასევე, მისი მეუღლე და შვილები;

– ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქე, რომელიც ფლობს მოქმედ პასპორტს და მისი მუდმივი საცხოვრებელი საფრანგეთშია ან რომელიც, საფრანგეთის გავლით, მიემგზავრება ქვეყანაში, რომლის მოქალაქეცაა ან რეზიდენტი, ასევე მისი მეუღლე და შვილები ;

– მესამე ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც ფლობს საფრანგეთის ბინადრობის ბარათს ან საფრანგეთის ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის გრძელვადიან მოქმედ ვიზას და რომლის მუდმივი საცხოვრებელი საფრანგეთშია ან რომელიც, საფრანგეთის გავლით, ბრუნდება თავის საცხოვრებელში ევროკავშირის რომელიმე ან გათანაბრებულ ქვეყანაში.

– მესამე ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც 24 საათზე ნაკლებს დაჰყოფს ტრანზიტულად საერთაშორისო ზონაში.

ამასთან, სავალდებულოა PCR ტესტის ნეგატიური პასუხის წარდგენა, ხოლო საფრანგეთის ტერიტორიაზე შესვლის შემდეგ კი 7 დღიან თვითიზოლაციაში გადასვლა (მათ შორის, ტრანზიტულად მიმავალი მგზავრებისთვისაც).

სერბეთის რესპუბლიკა საქართველოს მოქალაქეებზე შეზღუდვა არ არის.

სერბეთში  რუმინეთიდან, ბულგარეთიდან, ხორვატიიდან ან ჩრდილო მაკედონიიდან, შემოსვლის შემთხვევაში სავალდებულოა  48 საათით ადრე გაკეთებული PCR ტესტის წარდგენა.

სლოვაკეთის რესპუბლიკა დაშვებულია, მხოლოდ გარკვეული კატეგორიისათვის

საქართველოს მოქალაქეს/მესამე ქვეყნის მოქალაქეს სლოვაკეთში გამგზავრება შეუძლია იმ შემთხვევაში, თუ ფლობს სლოვაკეთში ცხოვრების/მუშაობის უფლებას, არის სლოვაკეთის მოქალაქის ან სლოვაკეთში ცხოვრების/მუშაობის მქონე პირის ოჯახის წევრი. თუ საქართველოს მოქალაქე შედის მწვანე ზონის ქვეყნიდან ამ შემთხვევაში, მას ვალდებულება აქვს ქვეყანაში შესვლისთანავე დარეგისტრირდეს შემდეგ ვებ-გვერდზე: www.korona.gov.sk  გაიაროს 5 დღიანი თვითიზოლაცია და მეხუთე დღეს ჩაიტაროს  PCR ტესტი. თუ მოქალაქე შედის სლოვაკეთში ყვითელი ზონის ქვეყნიდან მას აქვს ვალდებულება წარადგინოს ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაკეთებული ტესტი და დარეგისტრირდეს ამავე ვებ გვერდზე. თუ მოქალაქეს ბოლო 14 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა მაღალი რისკის ანუ წითელი ზონის ქვეყანაში ასეთ შემთხვევაში აქვს ვალდებულება წარადგინოს ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაკეთებული ტესტი და დარეგისტრირდეს ამავე ვებ გვერდზე www.korona.gov.sk  გაიაროს 5 დღიანი თვითიზოლაცია და შემდეგ PCR ტესტი.

იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ბოლო 14 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ წითელი ზონის/მაღალი რისკის ქვეყნებში, სლოვაკეთში ჩასვლა შეუძლიათ მხოლოდ ავსტრიის, პოლონეთის და/ან ჩეხეთის გავლით (ცნობისთვის ჩეხეთი სლოვაკეთს წითელ ზონაში ყავს შეყვანილი). სლოვაკეთის ტერიტორიაზე პირდაპირი საჰაერო გზით დაბრუნების შემთხვევაში ზემოთ მოცემულ ვებ-გვერდზე დარეგისტრირება წინასწარ არის სავალდებულო.

ქვეყნების ზონებად დაყოფის შესახებ ინფორმაცია იცვლება ყოველდღიურ რეჟიმში, აქტუალური ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach.

სლოვენიის რესპუბლიკა შეზღუდულია

სლოვენიამ საქართველო შეიყვანა ე.წ. „წითელ სიაში“, რაც გულისხმობს 14 დღიან სავალდებულო თვითიზოლაციას/კარანტინს. ​ სლოვენიის საზღვარზე ევროკავშირის ან შენგენის ტერიტორიაზე ბოლო 48 საათის განმავლობაში აღებული კოვიდ-19 უარყოფით ტესტის  წარდგენისას, პირი გათავისუფლდება სავალდებულო თვითიზოლაცია/კარანტინისგან. ამასთან, პირს შეუძლია ნაადრევად დაასრულოს სავალდებულო თვითიზოლაცია/კარანტინი, თუ ტესტს ადგილზე, სლოვენიაში, საკუთარი ხარჯებით ჩაიტარებს. თუმცა, ამ შემთხვევაში მას კარანტინში ყოფნა მინიმუმ 5 დღით მაინც მოუწევს.

გამონაკლისი – დიპლომატიური პასპორტის მფლობელთათვის
ტრანზიტი კვლავ 12 საათის განმავლობაშია დაშვებული.

კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში, უცხო ქვეყნის მოქალაქემ, ქვეყანაში კერძო მოწვევით შესვლისას, აუცილებელია სამი დღის განმავლობაში გაიაროს რეგისტრაცია უახლოეს პოლიციის განყოფილებაში და დააფიქსიროს მისი შესვლის დღე, განაცხადოს რამდენი დღით და რა მისამართზე აპირებს ქვეყანაში დარჩენას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჯარიმა შეადგენს 400-4000 ევროს.

ასევე, შესაძლებელია მომწვევმა მხარემ გამოიყენოს ელექტრონული საპოლიციო სისტემა უცხოელთა რეგისტრაციისთვის. ამ შემთხვევაში პირადად გამოცხადება პოლიციის განყოფილებაში არ იქნება საჭირო.

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ რეგისტრაციაზე პასუხისმგებლობა თავად უცხოელს ეკისრება. ეს ნიშნავს, რომ სლოვენიის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთიდან სამი დღის განმავლობაში უნდა დარწმუნდეს, რომ იგი ნამდვილად არის რეგისტრირებული (პირადად პოლიციის განყოფილებაში ვიზიტით ან ონლაინ აპლიკაციის საშუალებით: https://www.policija.si/kontakti/estoritve/prijava-gostov-prek-aplikacije-egost ​

უნგრეთი შეზღუდულია უცხოეთის მოქალაქეებს (Non-Hungarian nationals) – ეკრძალებათ უნგრეთში შემოსვლა.

გამონაკლისი დაიშვება შემდეგ შემთხვევებში:
ა)  პირადად გამოცხადება სასამართლო ორგანოში ან ოფიციალურ ადმინისტრაციულ პროცესზე, რის შესახებაც წერილობით იუწყება ზემოხსენებული სასამართლო ან ადმინისტრაციული ორგანო;
ბ) კომერციული ან სხვა სამუშაო საქმიანობასთან დაკავშირებული ვიზიტი, რომლის შესახებაც მოწვევის წერილში იუწყება  ცენტრალური ადმინისტრაციული ორგანო, დამოუკიდებელი სუბიექტი (მაგ. კომპანია) ან ავტონომიური ადმინისტრაციული ორგანო;
გ)  ვიზიტი სამედიცინო დაწესებულებაში, რის აუცილებლობასაც  ადასტურებს მიმღები სამედიცინო დაწესებულების ოფიციალური წერილი;
დ) უცხოელი სტუდენტები, რომლებიც განათლებას იღებენ უნგრეთის უნივერსიტეტებში;
ე) საზღვრის გადაკვეთა სატვირთო გადაზიდვებთან დაკავშირებით რომლის მიზანს წარმოადგენს გადაზიდვების საწყის წერტილამდე მისვლა ან დანიშნულების ადგილიდან დაბრუნება, რაც დადასტურებული იქნება დამსაქმებლის მიერ გაცემული დოკუმენტით;
ვ) ოჯახის წევრის ქორწილზე, ნათლობაზე ან დაკრძალვაზე დასწრება;
ზ) ნათესავების მოვლა-პატრონობა;
თ) მნიშვნელოვან საერთაშორისო სპორტულ, კულტურულ და რელიგიური ხასიათის ღონისძიებებზე დასწრება;
ი) სხვა გონივრული მიზეზი, რომელიც არ არის მითითებული ჩამონათვალში;
უნგრეთის მოქალაქეებთან თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ: ა) პირები, რომელთაც აქვთ უნგრეთში მუდმივი ბინადრობის ნებართვა (ასევე ამ პირების ოჯახის წევრები, ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში); ბ) პირები, რომელთაც აქვთ უნგრეთში 90 დღეზე მეტი ხნით ბინადრობის ნებართვა და საზღვრის გადმოკვეთისას წარადგენენ ამ დოკუმენტს; (D კატეგორიის ვიზაც ამ ტიპის ბინადრობის ნებართვას უთანაბრდება).

ფინეთის

რესპუბლიკა

შეზღუდულია
ფინეთში შესვლა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ სამუშაო, სასწავლო ან სხვა აუცილებელი მიზნისთვის. ამ შემთხვევაში, საქართველოს მოქალაქე დაექვემდებარება აუცილებელ ორ კვირიან თვითიზოლაციას.
ასევე რეკომენდირებულია PCR ტესტის ჩატარება ქვეყანაში შესვლამდე 72 საათით ადრე და შესვლის შემდეგ 72 საათის განმავლობაში. ტესტირების პასუხის მიღებამდე მოქალაქე უნდა დარჩეს თვითიზოლაციაში. დადებითი პასუხის შემთხვევაში პირი დაექვემდებარება აუცილებელ კარანტინს.
დეტალურად: https://geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/227
შვედეთის სამეფო შეზღუდულია,

საქართველო ამოღებულია „უსაფრთხო ქვეყნების“ სიიდან. შვედეთი 2 ნოემბრიდან შეზღუდავს საქართველოდან მომავალი მგზავრების ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსვლას.

https://www.government.se/articles/2020/04/faqs–entry-tothe-eu-via-sweden-banned/

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-theswedish-police/travel-to-and-from-sweden/

შვეიცარიის კონფედერაცია შეზღუდულია

3 ნოემბრიდან საქართველოს მოქალაქეებისათვის  დაწესდა შვეიცარიაში შესვლის შეზღუდვები. საქართველო, სხვა ქვეყნებთან ერთად, კვლავ შეყვანილი იქნა მაღალი რისკის ქვეყნების სიაში.

ზოგადად, შეზღუდვა ეხება ყველას, ვისაც სურს შვეიცარიაში მგზავრობა ნებისმიერი მაღალი რისკის ქვეყნიდან ან რეგიონიდან გარდა შვეიცარიის მოქალაქეებისა.

14 დეკემბრიდან საქართველოდან შვეიცარიაში შესულ ყველა პირს, მოქალაქეობის განურჩევლად, შეეხება 10 დღიანი კარანტინი, ჯარიმა 10 000 ფრანკი​.

შვეიცარიის მთავრობის N818.101.24 განკარგულებაში შესული ბოლო ცვლილებების შესაბამისად, საქართველოს მოქალაქეები შვეიცარიაში შემოსვლას შესძლებენ მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში:

• ოჯახის ახლო წევრები, ანუ მეუღლე / ცოლი, რეგისტრირებული პარტნიორი და მცირეწლოვანი შვილები;
• იმ შემთხვევაში თუ ოჯახის ახლობელი ადამიანი გარდაიცვალა ან უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. კერძოდ: მეუღლე,  პარტნიორი, მშობელი, ძმა ან და, შვილი, შვილიშვილი, ან და-ძმა.
• შვეიცარიაში შესვლა აუცილებელია სამედიცინო მკურნალობის გასაგრძელებლად, რომელიც დაიწყო შვეიცარიაში ან საზღვარგარეთ;
• უცხოელი მეუღლისა და შვეიცარიის მოქალაქის უცხოელი არასრულწლოვანი შვილები, რომელთაც სურთ შვეიცარიაში დაბრუნდნენ შვეიცარიის მოქალაქესთან ერთად განსაკუთრებული სიტუაციის გამო,  მაგალითად, ევაკუაციის შემთხვევაში;
• ოფიციალური ვიზიტების შემთხვევაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გათვალისწინებით, როგორიცაა საერთაშორისო ვალდებულებები;
• ეკიპაჟის წევრები დაგეგმილი, სპეციალური და ჩარტერული ფრენების გათვალისწინებით;
• ოჯახის ახლო წევრები (ბავშვები, შვილიშვილები, მშობლები; და-ძმები) სამედიცინო დახმარების გაწევისა და   მოვლის მიზნით.
იხ. ვრცელი ინფორმაცია:
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20201773/index.htm

შვეიცარიაში სასწავლო ან სამუშაო ვიზის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს ეძლევათ რეკომენდაცია, გამგზავრებამდე, კონსულტაცია გაიარონ შვეიცარიის საელჩოში საქართველოში, რათა დადასტურებული იქნას მათი ვიზის ვალიდურობა. ასევე, შვეიცარიაში მგზავრობის გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში (იგულისხმება განსაკუთრებული ჰუმანიტარული ან საქმიანი ვიზიტები), ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა საქართველოში უნდა მიმართონ შვეიცარიის საელჩოს სპეციალური ნებართვის მიღების მიზნით.

ბმული: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html?fbclid=IwAR2pP-env1vL-FP3O65pBVyNjorQ2LQx-bgBc13s-bPsriKojjO-FUfwSRQ#-1871257744

ჩეხეთის რესპუბლიკა შეზღუდულია

ევროკავშირის წვერი ქვეყნების მოქალაქეები და ბინადრობის მქონე პირები შედიან ჩეხეთში შესაბამისი რეგულაციების დაცვით.

საქართველოს მოქალაქეს  ჩეხეთში შესვლის უფლება აქვს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ფლობს ბინადრობის ნებართვას, ან გრძელვადიან ვიზას. შესვლისას საზღვარზე უნდა წარადგინოს ბოლო 72 საათში გაკეთებული PCR ტესტის პასუხი.

ხორვატიის რესპუბლიკა დაშვებულია, თვითიზოლაციის ან PCR ტესტის პირობით

ხორვატიაში შესვლა ნებადართულია ტურიზმის მიზნით. სავალდებულოა წინასწარ გადახდილი განთავსების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენა.

იმ შემთხვევაში, თუ საზღვროს კვეთისას პირი წარადგენს ხორვატიის საზღვრის გადაკვეთამდე 48 საათით ადრე ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფით პასუხს, ის არ დაექვემდებარება თვითიზოლაციას ან კარანტინს.

იმ შემთხვევაში, თუ პირი წარადგენს 48 საათზე უფრო ხანდაზმულ ტესტს, მას მოუწევს თვითიზოლაციაში გადასვლა და ხორვატიაში საკუთარი ხარჯებით განმეორებითი ტესტის ჩატარება.

ყველა მგზავრისათვის რეკომენდირებულია განაცხადის შევსება შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://entercroatia.mup.hr/.

წყარო: https://www.geoconsul.gov.ge/

 

რეკომენდაციები:

 • კორონავირუსის გავრცელების გამო გაუქმებული ავიაბილეთების კომპენსაცია: compensair.com
 • ეპიდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების პირობებში მოგზაურობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია: მოგზაურთა ჯგუფი
 • 10 ევროს ფასდაკლება თვითმფრინავების, მატარებლისა და ავტობუსების ბილეთებზე: Omio
 • დაბალფასიანი საცხოვრებელი შეგიძლიათ დაჯავშნით Airbnb-ზე. თუ ამ გვერდიდან დარეგისტრირდებით 40 ევროს ფასდაკლებას მიიღებთ.

 

 • 218
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
0 კომენტარი
0

სხვა მასალები

კომენტარები