მთავარი მოგზაურობა ევროკავშირის / შენგენის ქვეყნებში გამგზავრების პირობები

ევროკავშირის / შენგენის ქვეყნებში გამგზავრების პირობები

by მე მოგზაური
0 კომენტარი
ევროკავშირის/შენგენის ქვეყნებში გამგზავრების პირობები

საქართველოს მოქალაქეებს პირდაპირი საჰაერო გზის მეშვეობით, უცხო ქვეყანაში შესვლის ან აეროპორტის ტრანზიტით სარგებლობის მიზნით, შეუძლიათ შევიდნენ ქვემოთ ჩამოთვლილ ქვეყნებში, ამისთვის უნდა დაიცვან გამგზავრების პირობები:

 

ავსტრიის რესპუბლიკა

შეზღუდულია 15 იანვრიდან ავსტრიის ტერიტორიაზე შემოსვლამდე ყველა პირმა წინასწარ უნდა გაიაროს ონლაინ-რეგისტრაცია შემდეგ  ბმულზე:

https://www.formularservice.gv.at/   და საზღვარზე თან იქონიოს რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი ამობეჭდილი ან ელექტრონული ფორმით.

ავსტრიაში შემოსვლის შემდეგ მოქალაქეები ექვემდებარებიან 10 დღიან სავალდებულო კარანტინს/თვითიზოლაციას, რომლის დასრულება შესაძლებელია მეხუთე დღის შემდეგ, ნეგატიური კოვიდ-ტესტის წარდგენით.

აღნიშნული წესი განკარგულება არ ეხება ტრანზიტული მიზნით ავსტრიის ტერიტორიაზე შემომსვლელ პირებს, აგრეთვე, იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ამ განკარგულების თანახმადვე, გამონალისის სახით დაიშვებიან ავსტრიის ტერიტორიაზე (გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მიღება, საქმიანი ვიზიტი და სხვ.)

საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც არ ფლობენ ავსტრიის ბინადრობის ნებართვას ან გრძელვადიან ვიზას, უფლება აქვთ გამონაკლისი სახით, ტრანზიტული მიზნით ისარგებლონ ავსტრიის აეროპორტებით. ამისათვის მათ თან უნდა იქონიონ დანიშნულების ქვეყანაში გასამგზავრებელი საჭირო დოკუმენტაცია. იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრებს უწევთ ტრანზიტული ზონის დატოვება, მათ სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად, უნდა წარადგინონ ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაცემული კოვიდ ტესტის შედეგი (PCR Test). აგრეთვე, დაიშვებიან სამედიცინო დახმარების მიღების მიზნით მიმავალი მგზავრები, თუ ისინი წარადგენენ აქტუალურ PCR-ტესტს და სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემულ შესაბამის ცნობას. ნებადართულია ბიზნესმენების, ხელოვანებისა და სპორტსმენების ვიზიტების განხორციელება დადასტურებულ პროექტებსა თუ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღების მიზნით, რაც ასევე დადასტურებული უნდა იყოს შესაბამისი დოკუმენტაციით. სპეციალური განკარგულების თანახმად, გამონაკლისის სახით ავსტრიაში შემოსვლა შეუძლიათ ასევე ავსტრიის უნივერსიტეტებში ჩარიცხულ ქართველ სტუდენტებს, რომლებმაც საზღვარზე უნდა წარადგინონ აქტუალური PCR-ტესტი და უნივერსიტეტში ჩარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი (Studienzulassung).

 

ბელგიის სამეფო

შეზღუდულია

საქართველოდან ბელგიაში შესვლის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს ესაჭიროებათ ბელგიური ეროვნული ვიზა ან ბინადრობის უფლება.

გამონაკლისი შემთხვევები იხილეთ შემდეგ ბმულზე: https://dofi.ibz.be/fr/themes/covid-19/voyages-internationaux

სავალდებულოა მგზავრმა იქონიოს:

 • ბელგიის საკონსულო დაწესებულებებისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების მიერ გაცემული სერთიფიკატი (Attestation de voyage).
 • PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი (ბოლო 72 საათის განმავლობაში აღებული),
 • ელექტრონული განცხადება (Formulaire de Localisation du Passager (Public Health Passenger Locator Form)), რომლის შევსება შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://travel.info-coronavirus.be/

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს გადაწყვეტილებით, ყველა მგზავრისთვის სავალდებულო კარანტინი ბელგიაში შეადგენს 7 დღეს (მე-7 დღეს სავალდებულოა PCR ტესტირება).

ბელგიის ტერიტორიაზე შესვლის პირობების/გამონაკლისების და ქვეყანაში არსებული რეგულაციების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდებზე: https://dofi.ibz.be/

 

ბოსნია და ჰერცეგოვინა

დაშვებულია, ტესტის პირობით ბოსნიისა და ჰერცეგოვინას მინისტრთა საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2020 წლის 12 სექტემბრიდან, ბოსნიისა და ჰერცეგოვინას ტერიტორიაზე შესვლა შეეძლება ნებისმიერ უცხოელს. საზღვრის კვეთისას, მგზავრებმა უნდა წარადგინონ PCR-ტესტის უარყოფითი შედეგის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ტესტი უნდა იყოს ჩატარებული არაუგვიანეს 48 საათისა, ბოსნიისა და ჰერცეგოვინას მიმართულებით გამგზავრებამდე. მინისტრთა საბჭოს გადაწყვეტილებით, ასევე, განახლდა სავიზო განაცხადების მიღება და ვიზების გაცემა ბოსნიისა და ჰერცეგოვინას ყველა წარმომადგენლობაში. როგორც საზღვრის კვეთა, აგრეთვე სავიზო პროცედურები, განხორციელდება ჩვეულებისამებრ, ბოსნიისა და ჰერცეგოვინის შესაბამის საკანონმდებლო აქტებზე დაყრდნობით.

 

ბულგარეთის რესპუბლიკა

დაშვებულია საქართველოს მოქალაქეებს ბულგარეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შემოსვლა შეუძლიათ ბოლო 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი შედეგის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში. აღნიშნული არ ვრცელდება ტრანზიტზე – თუ კი საქართველოს მოქალაქე ბულგარეთის ტერიტორიაზე ტრანზიტის მიზნით შემოდის (საქართველოდან ევროპის რომელიმე ქვეყანაში მგზავრობისას თუ პირიქით), მას არ აქვს PCR ტესტის წარმოდგენის ვალდებულება. აღნიშნული რეგულაცია მოქმედებს 2021 წლის აპრილის ბოლომდე.

 

გაერთიანებული სამეფო

დაშვებულია (გარკვეული პირობებით) გამგზავრებამდე ყველა პირმა:
• უნდა წარადგინოს ბოლო 3 დღის განმავლობაში გაკეთებული ვირუსით ინფიცირების PCR-ტესტის უარყოფითი პასუხი;
• დაჯავშნოს და შეიძინოს ტესტირების სამგზავრო პაკეტი, რაც გულისხმობს  კარანტინის (თვითიზოლაციის) მე-2 და მე-8 დღეს ტესტის გაკეთებას (ჯამში 210 გირვანქა სტერლინგი);
• შეავსოს მგზავრის ადგილმდებარეობის ფორმა, სადაც უნდა მიეთითოს კარანტინის (თვითიზოლაციის) მისამართი და ტესტირების ჯავშნის ნომერი. ინგლისში ჩასულმა ყველა პირმა:
• უნდა გაიაროს 10-დღიანი თვითიზოლაცია;
• თვითიზოლაციის მე-2 და მე-8 დღეს გაიკეთოს ვირუსით ინფიცირების „PCR“ ტესტი;
• დაიცვას ქვეყანაში მოქმედი შეზღუდვები (ე. წ. „ლოქდაუნის“ წესები). კარანტინის (თვითიზოლაციის) გავლა შესაძლებელია:
• საკუთარ საცხოვრებელ ადგილას;
• მეგობრებთან ან ოჯახის წევრებთან დარჩენით;
• სასტუმროში, რომელიც კარანტინის მართვის პროგრამაში მოქცეული არ არის.   ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაკეთებული ტესტის უარყოფითი პასუხის არ წარდგენის შემთხვევაში პირი დაჯარიმდება 500 გირვანქა სტერლინგით, ხოლო კარანტინის (თვითიზოლაციის) წესის დარღვევის შემთხვევაში პირს შესაძლოა დაეკისროს ჯარიმის გადახდა 10 000 გირვანქა სტერლინგის ოდენობით. მგზავრის ადგილმდებარეობის ფორმის შევსებისას განზრახ ცრუ ან არაზუსტი ინფორმაციის წარდგენა ისჯება კანონით. კერძოდ, გაერთიანებულ სამეფოში ჩასვლამდე 10 დღის მანძილზე სხვა ქვეყნებში მოგზაურობის ისტორიის არაზუსტი აღწერის შემთხვევაში, პირს შესაძლოა მიესაჯოს ჯარიმის გადახდა 10 000-მდე გირვანქა სტერლინგის ოდენობით ან თავისუფლების აღკვეთა 10 წლამდე ვადით. ვრცლად: https://www.gov.uk 15 დეკემბრიდან ინგლისში (მხოლოდ!) უცხოეთიდან მომავალ პირებს ტესტირების წინასწარი მოთხოვნის შემთხვევაში 10-დღიანი სავალდებულო თვითიზოლაციის ვადა მინიმუმ ორჯერ შეუმცირდებათ. კერძოდ, ინგლისის მიმართულებით მგზავრობამდე პირმა უნდა წარადგინოს მოთხოვნა საკუთარი ხარჯით ტესტირების თაობაზე. ასეთ შემთხვევაში, ინგლისის ტერიტორიაზე შემოსვლიდან 5 დღეში პირს გაუკეთდება ტესტირება და უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, იგი თვითიზოლაციის ვალდებულებისგან გათავისუფლდება. თუმცა, ქვეყანაში შემოსვლიდან ტესტის გაკეთებამდე ვადა პირმა თვითიზოლაციაში უნდა გაატაროს (ძალაში რჩება მე-8 დღეს ტესტის გაკეთების მოთხოვნა).   შოტლანდია შოტლანდიაში პირდაპირი ფრენით მიმავალმა ყველა პირმა:
• წინასწარ გამომგზავრებამდე უნდა წარმოადგინოს ბოლო 3 დღის  განმავლობაში გაკეთებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი;
•  დაჯავშნოს და შეიძინოს საკარანტინო სასტუმროში მართული იზოლაციის 10-დღიანი პაკეტი (კარანტინის პერიოდი აითვლება ჩასვლის მომენტიდან). პაკეტის ჯამური საფასურია 1 750 გირვანქა სტერლინგი (დამატებითი ზრდასრული პირის ან 12 წელს ზემოთ ასაკის ბავშვისთვის – 650 გირვანქა სტერლინგი, ხოლო 5-12 წლამდე ასაკის ბავშვისთვის – 325 გირვანქა სტერლინგი);
• გამომგზავრებამდე შეავსოს მგზავრის ადგილმდებარეობის ფორმა, სადაც უნდა მიეთითოს საკონტაქტო ინფორმაცია, საბოლოო დანიშნულების ადგილი და კარანტინის პაკეტის ჯავშნის ნომერი.
• კარანტინის მე-2 და მე-8 დღეს გაიკეთოს ვირუსით ინფიცირების „PCR“ ტესტი;
• დაიცვას ქვეყანაში მოქმედი შეზღუდვები (ე. წ. „ლოქდაუნის“ წესები). ვრცლად: https://www.gov.scot   უელსი და ჩრდილოეთ ირლანდია ამ ეტაპზე, უელსისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის მიმართ კვლავ მოქმედებს სავალდებულო 10-დღიანი თვითიზოლაციის წესი, რომელიც ასევე მოიცავს წინასწარ მგზავრის ადგილმდებარეობის ფორმის შევსებისა და ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაკეთებული ვირუსით ინფიცირების ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენის ვალდებულებებს, თუმცა უახლოეს დღეებში ასევე მოსალოდნელია საერთაშორისო სამგზავრო მიმოსვლის რეჟიმის ცვლილება (გამკაცრება). უელსი – https://gov.wales/ ; ჩრდილოეთ ირლანდია – https://www.nidirect.gov.uk/   გაერთიანებული სამეფოს (ოთხივე ქვეყნის) მიერ შემოღებული ზემოაღწერილი რეჟიმები არ ვრცელდება „საერთო სამგზავრო სივრციდან“ (ირლანდია და ჯერსის, გერნსისა და მენის კუნძულები) მომავალ პირთა მიმართ. ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ ბრიტანეთის მთავრობამ სამგზავრო მიმოსვლა შეწყვიტა 33 სახელმწიფოსთან (ე. წ. „წითელი სია“: https://www.gov.uk/ ), სადაც ბოლო 10 დღის განმავლობაში მოგზაურობის ისტორიის მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს გაერთიანებულ სამეფოში შესვლა აკრძალული აქვთ.

რაც ეხება ბრიტანეთის და ირლანდიის მოქალაქეებს და ბრიტანეთში ცხოვრების უფლების მქონე პირებს, მათ დიდ ბრიტანეთში შემოსვლა შეუძლიათ შემდეგი პირობების დაცვით:
• პირმა უნდა წარადგინოს ბოლო 3 დღის განმავლობაში გაკეთებული ვირუსით ინფიცირების PCR-ტესტის უარყოფითი პასუხი;
• დაჯავშნოს და შეიძინოს ე.წ. „საკარანტინე პაკეტი“, რომელიც მოიცავს სასტუმროს (სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი), სასტუმროში ტრანსპორტირებას და კარანტინის  მე-2 და მე-8 დღეს ტესტის გაკეთებას (პაკეტის ჯამური საფასურია 1 750 გირვანქა სტერლინგი (დამატებითი ზრდასრული პირის ან 12 წელს ზემოთ ასაკის ბავშვისთვის – 650 გირვანქა სტერლინგი, ხოლო 5-12 წლამდე ასაკის ბავშვისთვის – 325 გირვანქა სტერლინგი);
• შეავსოს მგზავრის ადგილმდებარეობის ფორმა, სადაც უნდა მიეთითოს კარანტინის გავლის მისამართი და ტესტირების ჯავშნის ნომერი. აკრძალული ქვეყნებიდან ჩასულ მგზავრებს არ ეხებათ კარანტინიდან დროზე ადრე გათავისუფლების სქემა (ანუ კარანტინის მე-5 დღეს ტესტის გაკეთება). ზემოაღნიშნული რეგულაციების დაცვისგან თავისუფლდებიან ზოგიერთი პროფესიის ადამიანები, მათ შორის მეზღვაურები თვითმფრინავის თუ გემის ეკიპაჟის წევრები, დიპლომატები, სხვადასხვა საკვანძო პროფესიების წარმომადგენლები. დაწვრილებით იხილეთ: Coronavirus (COVID-19)

 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა

შეზღუდულია გერმანიის ჯანდაცვის ფედერალური სამინისტროს 2021 წლის 26 მარტის დადგენილებით, 2021 წლის 30 მარტის 00.00 საათიდან მგზავრებმა (გარდა ექვსი წლის და ნაკლები ასაკის  პირებისა), რომლებიც გერმანიაში საჰაერო გზით მოემგზავრებიან, თვითმფრინავის ბორტზე ასასვლელად და საზღვრის კვეთისთვის (ტრანზიტულად მგზავრობის შემთხვევაშიც) თან უნდა იქონიოს კორონა-ტესტის (PCR ან ანტიგენ-ტესტი, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს – ≥80% მგრძნობელობა და ≥97% სპეციფიკაცია. ტესტი წარმოდგენილ უნდა იყოს მატერიალური ან ელექტრონული სახის, გერმანულ, ინგლისურ ან ფრანგულ ენებზე, იძლეოდეს პირის იდენტიფიკაციის საშუალებას და ჩატარებულ უნდა იყოს არაუგვიანეს 48 საათით ადრე. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ რობერტ-კოხის ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე https://www.rki.de/DE/ ნეგატიური ტესტის არსებობა შემოწმდება როგორც საჰაერო კომპანიის, ასევე საზღვრის გადაკვეთაზე პასუხისმგებელი მოხელეებისა და ჯანდაცვის სამსახურების მიერ. პირები, რომლებიც გერმანიაში მოემგზავრებიან ე.წ. რისკის ჯგუფს მიკუთვნებული ქვეყნებიდან/რეგიონებიდან (https://www.rki.de/DE/) ვალდებულნი არიან საზღვრის კვეთისას წარადგინონ ტესტის ნეგატიური პასუხი სახმელეთო და საზღვაო  გზებით შემოსვლის შემთხვევაშიც; აღნიშული წესი ჯერჯერობით ძალაში იქნება 2021 წლის 12 მაისამდე. დეტალურად იხილეთ: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ ამასთან, გერმანიაში შემოსვლამდე მოქალაქეები  ვალდებულნი არიან ვებ- გვერდის https://www.einreiseanmeldung.de/ მეშვეობით მოახდინონ მგზავრობის რეგისტრაცია, სადაც ისინი მიუთითებენ მგზავრობის დეტალებს, საკონტაქტო ტელეფონს, რეისის ნომერს, გერმანიაში გაჩერების მისამართს და ა.შ. თვითიზოლაციის წესები და გამონაკლისები, მაგ. ტრანზიტული გავლა, ვიზიტი 72 საათამდე, ოფიციალური ვიზიტები, და ა. შ. რეგულირებულია ინდივიდუალურად ცალკეულ ფედერალურ მიწებზე. ტურისტული მიზნით მგზავრობა ნებადართული აღარ არის შესვლაზე შეზღუდვა არ ვრცელდება:

 1. პირებზე, რომელთაც გააჩნიათ ევროკავშირის/შენგენის წევრი ქვეყნების და დიდ ბრიტანეთში ხანგრძლივი ბინადრობის უფლება;
 2. ევროკავშირის, შენგენის, დიდი ბრიტანეთის, ისლანდიის, ნორვეგიის და ლიხტენშტეინის მოქალაქეების ოჯახის წევრებზე (მეუღლე, არასრულწლოვანი და დაუქორწინებელი შვილი, არასრულწლოვან პირთა მშობელი);

სხვა დანარჩენი პირებისათვის, შესვლა დაშვებული იქნება მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის  შემთხვევაში.

 • ჯანდაცვის სფეროს პერსონალი, მეცნიერ-მკვლევარები, მომვლელი პერსონალი;
 • მაღალკვალიფიციური მუშახელი;
 • სტუდენტები (რიგ შემთხვევაში).

ტრანზიტული გავლა გერმანიაში ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოში, შენგენის წევრ-ქვეყანაში ან დიდ ბრიტანეთში შესასვლელად დასაშვებია იმ შემთხვევაში, თუ:

 1. არ არსებობს დანიშნულების სახელმწიფოში პირდაპირი შესვლის საშუალება;
 2. გერმანიაში, როგორც ტრანზიტულ ქვეყანაში გავლის პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს დანიშნულების სახელმწიფოში შესასვლელად საჭირო გონივრულ ვადას;
 3. პირს გააჩნია დანიშნულების ქვეყანაში შესვლის ნებართვა.

ტრანზიტული გავლის დროს წარმოსადგენია 1,2, და მე-3 პუნქტებში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტები (სახმელეთო ან საჰაერო სამგზავრო ბილეთი დანიშნულების ქვეყანაში და სხვა). ზემოაღნიშნული პირობებით შესაძლებელია გერმანიაში ტრანზიტული გავლა როგორც საჰაერო, ასევე სახმელეთო გზით. გამონაკლისი შემთხვევების დეტალური პირობები მოცემულია:  https://www.geoconsul.gov.ge

 

დანიის სამეფო

შეზღუდულია 23 ოქტომბერს, დანიის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, საზღვარი ჩაიკეტა საქართველოს მოქალაქეებისთვის. საზღვრის ჩაკეტვის შემდეგ, საქართველოს მოქალაქეებს ქვეყნაში შესვლა შეეძლებათ მხოლოდ დასაბუთებული აუცილებლობის შემთხვევაში (worthy purpose). ამავდროულად, საზღვარზე უნდა წარადგინონ COVID19-ტესტი, ჩატარებული ბოლო 24 საათში. დასაბუთებული საჭიროების (worthy purposes) ჩამოანათვალიც შეიზღუდა და აღარ ვრცელდება სტუდენტებზე და რამდენიმე სხვა კატეგორიის პირებზე. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://coronasmitte.dk/en/

 

ესპანეთის სამეფო

შეზღუდულია ესპანეთის სამეფომ საქართველო ამოიღო ე.წ „მწვანე“ ქვეყნების სიიდან. ცვლილება ძალაშია პირველი ნოემბრიდან. შეიზღუდა უვიზო რეჟიმის ფარგლებში საქართველოს მოქალაქეების შესვლა. გამონაკლისი იხილეთ შემდეგ ბმულზე: https://www.geoconsul.gov.ge/ მგზავრებმა ესპანეთში შესვლამდე 48 საათით ადრე უნდა შეავსონ სპეციალური სამედიცინო კონტროლის ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა ვებ-გვერდზე: https://www.spth.gob.es/  ან აპლიკაციის SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH საშუალებით და მიღებული QR-კოდი წარადგინონ საზღვარზე. ასევე, ნებისმიერმა მგზავრმა, რომელიც მიემგზავრება ესპანეთის სამეფოში რისკის ზონად მიჩნეული ქვეყნიდან, ესპანეთის ტერიტორიაზე სასაზღვრო პუნქტებზე უნდა წარმოადგინოს ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაკეთებული PCR ტესტი უარყოფითი პასუხით (ტესტის მოთხოვნა ამოქმედდება 23 ნოემბრიდან). პირს PCR ტესტის წარდგენა შეიძლება მოეთხოვოს მგზავრობის ნებისმიერ მომენტში.  ტესტის პასუხი უნდა იყოს ორიგინალი, გაცემული ესპანურ ან ინგლისურ ენებზე. დოკუმენტში უნდა იყოს მოთითებული შემდეგი მონაცემები: მგზავრის სახელი და გვარი, პასპორტი ან პირადობის მოწმობის ნომერი (რომელიც უნდა ემთხვეოდეს სამედიცინო კონტროლის ანკეტაში მითითებული ნომერს), ტესტის გაკეთების თარიღი, ტესტის ჩამტარებელი ცენტრის საკონტაქტო ინფორმაცია, გამოყენებული ტექნიკა და ტესტის უარყოფითი პასუხი.

 

ესტონეთის რესპუბლიკა

შეზღუდულია ესტონეთში გამგზავრება შეეძლებათ მხოლოდ კორონავირუსის სიმპტომების არ მქონე შემდეგი კატეგორიის პირებს:

 • ტალინში აკრედიტებულ დიპლომატებს და მათი ოჯახის წევრებს;
 • სამთავრობო დელეგაციების წევრებს, რომლებიც ესტონეთში მიემგზავრებიან ოფიციალური მოწვევის საფუძველზე;
 • სამუშაო ან სასწავლო მიზნით მიმავალ პირებს (ექვემდებარებიან 14-დღიან თვით-იზოლაციას);
 •  საერთაშორისო სამხედრო თანამშრომლობით გათვალისწინებული მისიით მიმავალ პირებს;
 • სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენაზე;
 • მგზავრთა გადამყვანი და ტვირთების გადამზიდავი საერთაშორისო სატრანსპორტო საშუალებების პერსონალს და პირებს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან სატრანსპორტო საშუალებების შეკეთებასა და ტექნიკურ გამართვაზე;
 • პირებს, რომლებსაც ეხებათ კრიტიკული სერვისების უწყვეტობის უზრუნველყოფა;
 •  პირებს, რომელთა ესტონეთში შემოსვლა მიზნად ისახავს ესტონეთში მოქმედი კომპანიების ტექნიკური მოწყობილობების შეკეთებას, ტექნიკურ გამართვას ან საგარანტიო მომსახურებას, ასევე ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ საქმიანობას, რომელთა შესრულება აუცილებელია კომპანიის ოპერირების უზრუნველსაყოფად;
 • პირებს, რომლებიც კვეთენ ესტონეთის საზღვარს სამშობლოში დასაბრუნებლად;
 • პირებს, რომლებიც უშუალოდ ენათესავებიან ესტონეთის მოქალაქეს ან ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებს;
 • სპორტული შეჯიბრებების, ასევე, საჯარო ღონისძიებების მონაწილეებს ან ორგანიზატორებს;
 • პირებს, რომლებსაც ესტონეთის პოლიციისა და საზღვრის დაცვის სამსახურმა, სპეციალური აპლიკაციის საფუძველზე, მიანიჭა ესტონეთში შემოსვლის ნებართვა. (ექვემდებარებიან 14-დღიან თვით-იზოლაციას; ასეთი ნებართვა, როგორც წესი, გაიცემა გადაუდებელი ოჯახური მიზეზების გათვალისწინებით).

https://www.geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/254

 

ირლანდია

შეზღუდულია ამ ეტაპზე, გაიცემა მხოლოდ გრძელვადიანი და საგანგებო/გადაუდებელი შემთხვევებისთვის განკუთვნილი მოკლევადიანი ვიზები. ირლანდიაში გამგზავრების მსურველმა პირმა, რომელიც არ მიემგზავრება მაღალი რისკის კატეგორიის ქვეყნიდან, უნდა:

 • შეავსოს COVID-19 Passenger Locator Form;
 • წარადგინოს ბოლო 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი ან ტესტის პასუხისაგან გათავისუფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • გაიაროს 14 დღიანი სავალდებულო კარანტინი COVID-19 Passenger Locator Form ონლაინ ფორმაში მითითებულ მისამართზე;
 • კარანტინს, ასევე ექვემდებარებიან პირები, რომლებიც ქვეყანაში ჩრდილოეთ ირლანდიის გავლით ჩამოდიან.

მაღალი რისკის კატეგორიის ქვეყნებიდან მგზავრობის შემთხვევაში, სავალდებულოა კარანტინის გავლა სასტუმროში, თუ პირი:

 • ირლანდიაში ჩამოდის მაღალი რისკის კატეგორიის ქვეყნებიდან, სადაც იმყოფებოდა ბოლო 14 დღის განმავლობაში;
 • ირლანდიაში ჩამოსვლამდე ტრანზიტით იმგზავრა მაღალი რისკის ქვეყნის აეროპორტის ან პორტის გავლით;
 • იმგზავრა სხვა დანარჩენი ქვეყნიდან (რომელიც არ შედის მაღალი რისკის კატეგორიის ქვეყნების სიაში), მაგრამ ირლანდიაში ჩამოსვლის დროს არა აქვს ბოლო 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი. ასეთ შემთხვევაში, სასტუმროში კარანტინის პერიოდი დასრულდება PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის მიღებისას.

ვრცლად იხილეთ ბმული: https://www.geoconsul.gov.ge/

 

ისლანდიის რესპუბლიკა

ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, ისლანდიის რესპუბლიკაში შემოღებული წესების თანახმად, შეზღუდულია ყველა მესამე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეების ისლანდიაში შესვლა. გამონაკლისების თაობაზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://www.logreglan.is/english/

 

იტალიის რესპუბლიკა

შეზღუდულია ტურისტული მოგზაურობა ნებადართული აღარ არის. ევროკავშირის წევრ ქვეყნიდან შემოსვლის შემთხვევაში, საჭიროა 48 საათის განმავლობაში გაკეთებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენა. დიდი ბრიტანეთიდან და ირლანდიიდან 5 მარტამდე ყველანაირი სახის ტრანსპორტით მიმოსვლა აკრძალულია. იტალიაში გამგზავრების უფლება აქვთ მხოლოდ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ფლობენ იტალიაში ბინადრობის ნებართვას, ან იტალიაში მიემგზავრებიან სასწავლებლად/სამუშაოდ. ასევე, სამკურნალოდ ან სხვა გადაუდებელი საჭიროებისათვის მიმავალ პირებს. ჩასვლისას მგზავრები ავსებენ სპეციალურ ფორმას: https://www.esteri.it/mae/en/ საზღვრის კვეთისას სავალდებულოა ავტოსერტიფიკატი და შემდეგ თვითიზოლაცია.

 

კვიპროსის რესპუბლიკა

დაშვებულია, ტესტის პირობით

კვიპროსის რესპუბლიკაში საქართველოს მოქალაქეების გამგზავრება დაშვებულია შემდეგი პირობით:

 1. გამგზავრებამდე 24 საათით ადრე უნდა შეივსოს ე.წ. Cyprus Travel Pass Cyprus Flight Pass – Home

 2. საზღვარზე სავალდებულოა გამგზავრებამდე 72 საათით ადრე ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის დამადასტურებელი ცნობის წარდგენა, ხოლო კვიპროსში ჩასვლისთანავე, ლარნაკას საერთაშორისო აეროპორტში, საკუთარი ხარჯებით, განმეორებით PCR ტესტის ჩატარება და ერთი დღით თვითიზოლაციაში გადასვლა, PCR ტესტის პასუხამდე.

საზღვარზე ტესტის წარდგენის ვალდებულება არ ვრცელდება დიპლომატებზე, კვიპროსის მოქალაქეებსა და კვიპროსის ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებზე. მათ კვიპროსში, აეროპორტში საკუთარი ხარჯებით უნდა ჩაიტარონ PCR ტესტი და 72 საათით გადავიდნენ თვითიზოლაციაში. თვითიზოლაციის დასრულების შემდეგ კი, განმეორებით, საკუთარი ხარჯებით ჩაიტარონ PCR ტესტი.

 

ლატვიის რესპუბლიკა

შეზღუდულია ქვეყანაში შემოსვლა საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ნებადართულია მხოლოდ შემდეგი მიზეზის არსებობის შემთხვევაში: სამუშაო; სასწავლო; სამედიცინო; ტრანზიტული; ოჯახის გაერთიანება; არასრულწლოვანის თანმხლები პირი; მუდმივ საცხოვრებელ ადგილას დაბრუნება; დაკრძალვაზე დასწრება. ყველა მგზავრი, როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ასევე ლატვიის მოქალაქეები, ადგილსამყოფელი ქვეყნის საზღვრის გადაკვეთის შემთხვევაში, ვალდებულნი არიან საზღვრის კვეთისას წარადგინონ ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი და ქვეყნაში შემოსვლამდე 48 საათით ადრე, შემდეგ ვებ-გვერდზე Covidpass.lv შევსებული ანკეტა, სადაც მათ მიერ დაფიქსირებული უნდა იყოს ქვეყანაში შემოსვლის მიზეზი. აპლიკაციის შევსების შემდეგ, თითოეულ მგზავრს მიენიჭება  ე.წ. QR კოდი, რომელიც მან უნდა წარადგინოს ლატვიის მიმართულებით მომავალ სატრანსპორტო საშუალებაში ჩაჯდომისას და ქვეყნის საზღვრის კვეთისას. PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენა არ ეხება 11 წლამდე ასაკის ბავშვებს, ასევე, მათ, ვისაც ბოლო 3 თვის განმავლობაში გადატანილი აქვთ COVID-19 ინფექცია (სავალდებულოა ექიმის მიერ გაცემული ცნობის წარდგენა, რომ პირი აღარ არის ინფექციის მატარებელი). ვრცლად იხილეთ:https://www.geoconsul.gov.ge/ka/newsFeed/nId/256

 

ლიეტუვის რესპუბლიკა

შეზღუდულია 2021 წლის 10 მარტის მდგომარეობით, საქართველოს მოქალაქეებს ლიეტუვაში შემოსვლა შეუძლიათ შემდეგი პირობების გათვალისწინებით: – თუ საქართველოს მოქალაქე ფლობს ლიეტუვის რესპუბლიკის მოქმედ ბინადრობის ნებართვას ან მოქმედ ვიზას; – უვიზოდ, თუ საქართველოს მოქალაქე არის ლიეტუვის რესპუბლიკის მუდმივი ბიანდრობის ნებართვის მქონე პირის ოჯახის წევრი (ოჯახის წევრებში ითვლება: მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი); – უვიზოდ, თუ საქართველოს მოქალაქე მოემგზავრება ლიეტუვის უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის მიზნით, რა დროსაც მან უნდა წარმოადგინოს უნივერსტეტის ოფიციალური წერილი, რომ ნამდვილად სასწავლო პროცესში მონაწილეობის მიზნით მოემგზავრება ლიეტუვაში; – უვიზოდ, გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, სპეციალური ნებართვის მიღების გზით, რომელსაც გასცემს ლიეტუვის შესაბამისი სამინისტრო (ნებართვა გაიცემა უშუალოდ შესაბამისი მინისტრის ხელმოწერით; მაგალითად: ჯანდაცვის მიზეზებით, ან სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების მიზნით). ლიეტუვაში ჩამოსვლის შემთხვევაში, საქართველოს მოქალაქეებზე ვრცელდება შემდეგი რეგულაცები: • საქართველოდან ლიეტუვაში მომავალი ნებისმიერი პირი დაექვემდებარება სავალდებულო 10 დღიან თვითიზოლაციას, ამასთან, ის ვალდებული იქნება ლიეტუვის საზღვარზე წარადგინოს უკანასკნელი 48 საათის განმავლობაში კორონავირუსზე ჩატარებული ტესტის უარყოფითი პასუხი (აღნიშნული საბუთი ნათარგმნი უნდა იყოს ლიეტუვურ, ინგლისურ ან რუსულ ენაზე). • იზოლაციის 10 დღიანი პერიოდი შესაძლებელია შემცირებული იქნას თუ იზოლაციის მე-7 ან მომდევნო დღეებში პირი გაიკეთებს კორონავირუსის ტესტს (საკუთარი ხარჯებით). • ასევე, ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან, მათ შორის საქართველოდან ლიეტუვაში შემოსვლისას, ყველა მგზავრი ვალდებულია შეავსოს ლიეტუვის ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე განთავსებული სპეციალური ელექტრონული ანკეტა (https://keleiviams.nvsc.lt/en/form) და მიღებული დასტური, ე.წ. QR კოდი წარადგინოს ლიეტუვის მიმართულებით მომავალ სატრანსპორტო საშუალებაში ჩაჯდომისას და ლიეტუვის საზღვრის კვეთისას.

 

ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო

შეზღუდულია ლუქსემბურგში შემოღებული წესების თანახმად, შეზღუდულია ყველა მესამე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეების შესვლა. გამონაკლისის სახით დაიშვებიან: ბინადრობის უფლების ან ვიზის მქონე პირები; მესაზღვრეები; სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები; სეზონური მუშაკები სოფლის მეურნეობაში; ტრანსპორტის სექტორში დასაქმებული პირები; მეზღვაურები; სასწავლო მიზნით მომავალი პირები; მაღალკვალიფიციური მუშახელი; გადაუდებელი ოჯახური მიზეზების გამო მომავალი მგზავრები; ტრანზიტული მგზავრები და დიპლომატები. საზღვრის კვეთისას ყველა მგზავრმა (6 წლის ასაკის ზემოთ) უნდა იქონიოს ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაკეთებული COVID19-ტესტის უარყოფითი პასუხი. ამის გარდა, აეროპორტში მგზავრს მოუწევს დამატებით  სწრაფი ტესტი გაკეთებაც. გადაუდებელი ოჯახური მიზეზების გამო მომავალ მგზავრებმა, მაღალკვალიფიციურმა მუშაკებმა და სასწავლო მიზნით მომავალმა პირებმა უნდა იქონიონ სპეციალური ცნობა/ნებართვა. აღნიშნული ცნობის მისაღებად უნდა მიმართონ: [email protected] ბმული: https://www.geoconsul.gov.ge/

 

მალტის რესპუბლიკა

შეზღუდულია საქართველოში ან საქართველოდან მგზავრობა ჯერ არ არის ნებადართული მალტის მთავრობის მიერ. შეზღუდვები დაწესებულია, იმისდა მიხედვით, თუ რომელი ქვეყნიდან ჩამოდის მგზავრი –   მწვანე (არანაირი მოთხოვნები), ყვითელ (72სთ-ში ტესტი მალტაში გაფრენამდე) ან წითელ ნუსხაში. https://deputyprimeminister.gov.mt/ https://www.visitmalta.com/en/covid-19

 

ნიდერლანდების სამეფო

შეზღუდულია

ნიდერლანდების მთავრობამ შეცვალა ქვეყნის საზღვარზე ორმაგის ტესტის წარდგენის რეგულაცია. 3 მარტიდან, ნიდერლანდებში ინფიცირების მაღალი რისკის ქვეყნიდან შემავალმა 13 წლის ან უფრო მეტი ასაკის მგზავრს აქვს ორი ვარიანტი:

(1) მგზავრს შეუძლია წარადგინოს მხოლოდ PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ტესტი გაკეთებულია ბოლო 12 საათში, ან

(2) თუ მგზავრი ვერ ახერხებს PCR ტესტის გაკეთებას ბოლო 12 საათში, მან უნდა წარადგინოს როგორც ბოლო 72 საათში გაკეთებული PCR ტესტის, ასევე – ბოლო 4 საათში გაკეთებული სწრაფი ტესტის უარყოფითი პასუხები. აღნიშნული ვალდებულება ვრცელდება ინფიცირების მაღალი რისკის ქვეყნებიდან, მათ შორის ნიდერლანდებში შემომსვლელ ტრანზიტულ მგზავრებზეც.

ორივე ტესტის უარყოფით პასუხთან ერთად, მგზავრებმა დამატებით უნდა იქონიონ:

1) შევსებული, ხელმოწერილი და ამობეჭდილი „უარყოფითი პასუხის განაცხადი“ (Negative Test Declaration), რომლის ინგლისურენოვანი ვერსიის ჩამოტვირთვაც შესაძლებელია შემდეგი ბმულიდან: https://bit.ly/36TCcHU, და

2)  „ჯანმრთელობის განაცხადი“ (Health Statement), რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/3qBaIhY.

დოკუმენტები წარდგენილი უნდა იქნას ამობეჭდილი (მატერიალური) სახით. აღნიშნული დოკუმენტების ციფრული სახით (ტელეფონით, ტაბლეტით, კომპიუტერით და ა.შ.) ჩვენება არ არის საკმარისი. ეს დოკუმენტები მგზავრმა უნდა წარუდგინოს როგორც შესაბამის ავიაკომპანიას ან გემის კომპანიას გამგზავრებამდე, ასევე ნიდერლანდებში შესვლისას – სასაზღვრო სამსახურს.

აღნიშნული ვალდებულება ვრცელდება საქართველოდან ნიდერლანდებში, მათ შორის ტრანზიტულად, მიმავალ მგზავრებზე.

23 იანვრის 00:01 საათიდან ევროკავშირის არაწევრი (მესამე) ქვეყნებიდან ნიდერლანდებში შესვლა, ასევე, აღარ შეეძლებათ მოკლევადიანი ვიზიტით მიმავალ სტუდენტებს, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს,  მაღალი კვალიფიკაციის მქონე მიგრანტებსა და კულტურული და შემოქმედებითი სფეროს წარმომადგენლებს.

ტრანზიტული მგზავრების საყურადღებოდ!

ნიდერლანდების მთავრობამ აკრძალა ფრენები შემდეგი ქვეყნებიდან: გაერთიანებული სამეფო, არგენტინა, ბოლივია, ბრაზილია, კაბო ვერდე, ჩილე, კოლუმბია, ეკვადორი, ფრანგული გვინეა, გაიანა, პანამა, პარაგვაი, პერუ, სამხრეთ აფრიკა, სურინამი, ურუგვაი და ვენესუელა.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ეს ინფორმაცია თქვენი მოგზაურობის დაგეგმვისას.

დეტალურად იხილეთ ნიდერლანდების მთავრობის ვებ-გვერდზე: https://www.government.nl/latest/news/

 

ნორვეგიის სამეფო

შეზღუდულია ნორვეგიის სამეფოში ამოქმედდა მოგზაურობის რეგისტრაციის ელექტრონული პროგრამა: https://reg.entrynorway.no/ ნორვეგიაში გამგზავრების მსურველმა პირებმა, მგზავრობამდე არაუგვიანეს 72 საათისა უნდა გაიარონ ონლაინ რეგისტრაცია და საზღვარზე წარმოადგინონ რეგისტრაციის დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი. საზღვარზე, ასევე, სავალდებულოა მგზავრობამდე 24 საათის განმავლობაში აღებული PCR ტესტის უარყოფითი შედეგის წარდგენა, ხოლო, ნორვეგიის ტერიტორიაზე შესვლის შემდეგ კი 10 დღიანი კარანტინის გავლა საკარანტინე სასტუმროში, ან საკუთარ საცხოვრებელში. 29 იანვრიდან გამკაცრდა საზღვრის კვეთის რეგულაციები და ნორვეგიაში გამგზავრების უფლება მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილი კატეგორიის პირებს გააჩნიათ, ხსენებული ძალაშია 2021 წლის 7 აპრილის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ვებ-გვერდზე: https://www.geoconsul.gov.ge/

 

პოლონეთის რესპუბლიკა

შეიზღუდა, დაშვებულია მხოლოდ გარკვეული კატეგორიები ტურისტული მგზავრობა არ არის დაშვებული. პოლონეთის რესპუბლიკაში შემოსვლა შეუძლიათ, შემდეგ კატეგორიებს: https://www.geoconsul.gov.ge/, ამავე ბმულზე იხილეთ  პოლონეთში თვითმფრინავით, მატარებლით, ან ავტობუსით შესული მგზავრებისთვის რეგულაციები. საზღვრის კვეთისას მოქალაქე ვალდებულია მიუთითოს მისამართი, სადაც გაივლის თვითიზოლაციას/კარანტინს. https://strazgraniczna.pl/pl/

 

პორტუგალიის რესპუბლიკა

შეიზღუდა პორტუგალიის რესპუბლიკაში საქართველოს მოქალაქეების შესვლა. შეზღუდვა არ ეხება საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც პორტუგალიაში მიემგზავრებიან სასწავლებლად, სამუშაოდ ან ოფიციალური ვიზიტით. ასევე, პორტუგალიის ბინადრობის ნებართვის მქონე პირებს და ტრანზიტულ მგზავრებს. პორტუგალიაში შემოსვლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაკეთებული PCR ტესტის შედეგები. https://www.visitportugal.com/en/node/421175

 

რუმინეთი

დაშვებულია რუმინეთის საგანგებო სიტუაციების ეროვნული კომიტეტის მიერ დამტკიცებული მაღალი ეპიდემიოლოგიური რისკის ქვეყნების განახლებული სიიდან ამოღებულია საქართველო. (2021 წლის 4 მარტის მდგომარეობით). რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეს არ ეხება კარანტინი/იზოლაცია. ბმული: http://cnscbt.ro/index.php შენიშვნა: თუ საქართველოს მოქალაქეს არ აქვს რუმინეთის ბინადრობა ან არ არის რუმინეთის მოქალაქის ოჯახის წევრი, ტურისტულად შემოსვლა უპირობოდ არ შეუძლია. მან ჯერ კონსულტაცია უნდა გაიაროს თბილისში რუმინეთის საელჩოსთან, რიგ შემთხვევებში, საჭიროა შესაბამისი ვიზა. ვურჩევთ მოქალაქეებს, გაუგებრობების ასარიდებლად, დაუკავშირდნენ თბილისში რუმინეთის საელჩოს.

 

საბერძნეთის რესპუბლიკა

შეზღუდულია 26 ოქტომბრიდან შეიზღუდა საქართველოს მოქალაქეების შესვლა, გარდა:

 • ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეების მეუღლეები და 18 წლამდე არასრულწლოვანი შვილები;
 • პირები რომლებიც მოემგზავრებიან  გადაუდებელი საჭიროების გამო როგორიცაა, ჯანმრთელობის მდგომაროება, ოჯახური მდგომაროება, საქმიანი ვიზიტი, ის პირები ვინც საჭიროებს საერთაშორისო დაცვას;
 • სამედიცინო სფეროს თანამშრომლები, ჯანდაცვის სფეროს მკვლევარები იმ შემთხვევაში თუ შემოსვლისას დაასაბუთებენ ვიზიტის მიზნობრიობას და საჭიროებას;
 • ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს გრძელვადიანი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირები;
 • სამთავრობო დელეგაციის წევრები;
 • დიპლომატიური თანამდებობის პირები, საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლები, ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანამშრომლები, სამხედრო უსაფრთხოების თანამშრომლები;
 • სატრანსპორტო სფეროს თანამშრომლები, მათ შორის მეზღვაურები, საჰაერო ხომალდების თანამშრომლები, სატვირთო ტრანსპორტის მძღოლები;
 • ტრანზიტული მგზავრები;
 • სტუდენტები;
 • მოხუცი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მომვლელები, რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
 • სასოფლო სამეურნეო სფეროში დასაქმებული სეზონური მუშები. (ასეთ პირები ვალდებულები არიან წარადგინონ დოკუმენტები, რომ გავლილი აქვთ სამედიცინო ლაბორატორიული გამოკვლევები);
 • მესამე სახელმწიფოს მოქალაქეები რომლებიც ვერ ხვდებიან ვერცერთ ზემოთჩამოთვლილი   კატეგორიაში აქვთ უფლება მიმართონ ადგილსამყოფელ ქვეყნებში საბერძნეთის საკონსულო სამსახურებს  და მათი პერსონალური ან ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე დასაბუთებულად მოითხოვონ გამონაკლისის დაშვება.

გამგზავრებამდე 24 საათით ადრე სავალდებულოა ელ. ფორმის შევსება https://travel.gov.gr/#/  – ფორმა

 

საფრანგეთის რესპუბლიკა

შეზღუდულია

საფრანგეთში გამგზავრება დაშვებულია მხოლოდ გარკვეული კატეგორიის პირებისათვის:

– საფრანგეთის მოქალაქე, ასევე, მისი მეუღლე და შვილები;

– ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქე, რომელიც ფლობს მოქმედ პასპორტს და მისი მუდმივი საცხოვრებელი საფრანგეთშია ან რომელიც, საფრანგეთის გავლით, მიემგზავრება ქვეყანაში, რომლის მოქალაქეცაა ან რეზიდენტი, ასევე მისი მეუღლე და შვილები;

– მესამე ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც ფლობს საფრანგეთის ბინადრობის ბარათს ან საფრანგეთის ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის გრძელვადიან მოქმედ ვიზას და რომლის მუდმივი საცხოვრებელი საფრანგეთშია ან რომელიც, საფრანგეთის გავლით, ბრუნდება თავის საცხოვრებელში ევროკავშირის რომელიმე ან გათანაბრებულ ქვეყანაში.

– მესამე ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც 24 საათზე ნაკლებს დაჰყოფს ტრანზიტულად საერთაშორისო ზონაში.

გაფართოვდა ჩამონათვალი, რომელიც ეხება  ოჯახური/პირადი მიზეზებით მიმოსვლის შესაძლებლობას: – დაქორწინებული წყვილები და სამოქალაქო პარტნიორები, რომელთა ერთ-ერთი წევრი ცხოვრობს საზღვარგარეთ პროფესიული მიზეზების გამო; – მცირეწლოვანი ბავშვები, რომლებიც სკოლაში სწავლობენ საფრანგეთში,  და მათი ოჯახის წევრები ცხოვრობენ საზღვარგარეთ. – შვილებიანი წყვილები (მათ შორის განქორწინებულებიც),  რომელთაგან ერთი საფრანგეთში ცხოვრობს,  ხოლო მეორე საზღვარგარეთ. -სტუდენტები, რომლებსაც აქვთ საკონკურსო გამოცდა, შემსუბუქება მოიცავს მათ დაბრუნებას ასევე ძირითად საცხოვრებელ ადგილას. შესაბამისად განახლდება სპეციალური საერთაშორისო სამგზავრო სერთიფიკატების ფორმებიც.

ამასთან, სავალდებულოა 72 საათით ადრე აღებული PCR ტესტის ნეგატიური პასუხის წარდგენა, ხოლო საფრანგეთის ტერიტორიაზე შესვლის შემდეგ კი 7 დღიან თვითიზოლაციაში გადასვლა (მათ შორის, ტრანზიტულად მიმავალი მგზავრებისთვისაც).

 

სერბეთის რესპუბლიკა

საქართველოს მოქალაქეებზე შეზღუდვა არ არის. უცხო ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეს სერბეთში შემოსასვლელად მოეთხოვება საზღვრის კვეთამდე მინიმუმ 48 საათით ადრე გაკეთებული PCR-ტესტის წარდგენა. უცხო ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც სერბეთის რესპუბლიკაში მოემგზავრებიან საქმიანი ვიზიტით, წინასწარ უნდა აცნობონ სერბეთის სავაჭრო პალატას, რომელიც, თავის მხრივ, მოქალაქის მიერ საზღვრის კვეთამდე არაუგვიანეს 24 საათით ადრე აცნობებს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სასაზღვრო პოლიციას. თავად მოქალაქემ საზღვრის კვეთიდან 24 საათში სავაჭრო პალატას უნდა წარუდგინოს PCR ან ანტიგენის ტესტი. თუ მოქალაქე ტესტს არ წარადგენს, ან მისი ტესტის პასუხი დადებითი იქნება, სავაჭრო პალატა დაუყოვნებლივ აცნობებს შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებას. სერბეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ტრანზიტულად გადაადგილებისას უცხო ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებს არ მოეთხოვებათ PCR ტესტის წარდგენა. ტრანზიტის ხანგრძლივობად განსაზღვრულია 12 საათი.

 

სლოვაკეთის რესპუბლიკა

დაშვებულია, მხოლოდ გარკვეული კატეგორიისათვის სლოვაკეთმა 2021 წლის 17 თებერვლიდან გააუქმა ნაკლებ რისკიანი ქვეყნების სია, აქედან გამომდინარე ყველა ქვეყანა ითვლება ვირუსის გავრცელების კუთხით  მაღალი რისკის ქვეყნად. 2021 წლის 17 თებერვლიდან: – ის პირი (მესამე ქვეყნის მოქალაქე/ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქე/ევროკავშირის წევრ სახელწიფოში ცხოვრების უფლების მქონე პირი/სლოვაკეთის მოქალაქე/სლოვაკეთში ცხოვრების/მუშაობის უფლების მქონე პირი), რომელიც ბოლო 14 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა მხოლოდ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, ისლანდიაში, ნორვეგიაში, ლიხტენშტეინში ან შვეიცარიაში სლოვაკეთის ტერიტორიაზე შემოდის: 1)  ვალდებულია სლოვაკეთის საზღვრის კვეთისას დარეგისტრირებული იყოს შემდეგ ვებ-გვერდზე: www.korona.gov.sk , რისი დამადასტურებელი საბუთიც თან უნდა იქონიოს, შემოსვლისთანავე გადავიდეს თვითიზოლაციაში და მერვე დღეს გაირაოს PCR ტესტი, თუ ტესტის პასუხი უარყოფითია, მას შეუძლია პასუხის მიღების შემდეგ დაასრულოს თვითიზოლაცია. თუ ტესტს არ გაიკეთებს, მაშინ თვითიზოლაცია არის 14 დღიანი. 2)  ამ წესიდან გამონაკლისია სასაზღვრო რეგიონებში მცხოვრები პირები, რომლებიც მუშაობენ მეზობელ ქვეყნებში (ავსტრია, ჩეხეთი, უნგრთი), ისინი ვალდებულნი არიან თან იქონიონ PCR ან ანტიგენ ტესტი ბოლო 7 დღის განმავლობაში გაკეთებული, ასევე დიპლომატები, ის პირი რომელსაც მიღებული აქვს ვაქცინის ორივე დოზა ან გადატანილი აქვს კოვიდ 19. 3)  ის პირი (მესამე ქვეყნის მოქალაქე/ევროკავშირის წევრის სახელმწიფოს მოქალაქე/ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში ცხოვრების უფლების მქონე პირი/სლოვაკეთის მოქალაქე/ სლოვაკეთში ცხოვრების/მუშაობის უფლების მქონე პირი) რომელიც ბოლო 14 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოში (გარდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა, ისლანდია, ნორვეგია, ლიხტენშტეინი, შვეიცარია, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო)  სლოვაკეთის საზღვრის კვეთისას ან საზღვრის კვეთამდე უნდა დარეგისტრირდეს შემდეგ ვებ-გვერდზე: www.korkna.gov.sk , თან იქონიოს დამადასტურებელი დოკუმენტი, გადავიდეს თვითიიზოლაციაში და მერვე დღეს გაიკეთოს PCR ტესტი,  თვითიზოლაციის დასრულება მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ რაც ტესტის ნეგატიურ პასუხს მიიღებს.

 

სლოვენიის რესპუბლიკა

შეზღუდულია 1 აპრილიდან ქვეყანაში შემსვლელი ყველა პირი, ვისაც არა აქვს შენგენის ზონაში აღებული PCR ტესტი, ექვემდებარება 10-დღიან კარანტინს (სწრაფი ტესტებით ქვეყანაში შესვლა აღარ დაიშვება) 6 მარტიდან სლოვენიაში გამკაცრდა საზღვრის კვეთის რეგულაციები. ახალი განკარგულება შეიცავს შემდეგ ძირითად პირობებს: თუ სლოვენიაში შემოსვლისას პიროვნება მიმართავს კარანტინს, კარანტინის დასრულება შესაძლებელია PCR ან სწრაფი ანტიგენის ტესტის გამოკვლევის საფუძველზე, კარანტინის დაწყებიდან  არა უგვიანეს 5 დღის ვადაში. განკარგულება ასევე განსაზღვრავს სარკინიგზო და საგზაო გამშვებ პუნქტებში მიმოსვლას იტალიის, ავსტრიისა და უნგრეთის რესპუბლიკებში. ვრცლად იხილეთ: https://www.geoconsul.gov.ge/ სლოვენიამ საქართველო შეიყვანა ე.წ. „წითელ სიაში“, რაც გულისხმობს 14 დღიან სავალდებულო თვითიზოლაციას/კარანტინს.  სლოვენიის საზღვარზე ევროკავშირის ან შენგენის ტერიტორიაზე ბოლო 48 საათის განმავლობაში აღებული კოვიდ-19 უარყოფით ტესტის  წარდგენისას, პირი გათავისუფლდება სავალდებულო თვითიზოლაცია/კარანტინისგან. ამასთან, პირს შეუძლია ნაადრევად დაასრულოს სავალდებულო თვითიზოლაცია/კარანტინი, თუ ტესტს ადგილზე, სლოვენიაში, საკუთარი ხარჯებით ჩაიტარებს. თუმცა, ამ შემთხვევაში მას კარანტინში ყოფნა მინიმუმ 5 დღით მაინც მოუწევს. გამონაკლისი – დიპლომატიური პასპორტის მფლობელთათვის ტრანზიტი კვლავ 12 საათის განმავლობაშია დაშვებული. კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში, უცხო ქვეყნის მოქალაქემ, ქვეყანაში კერძო მოწვევით შესვლისას, აუცილებელია სამი დღის განმავლობაში გაიაროს რეგისტრაცია უახლოეს პოლიციის განყოფილებაში და დააფიქსიროს მისი შესვლის დღე, განაცხადოს რამდენი დღით და რა მისამართზე აპირებს ქვეყანაში დარჩენას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჯარიმა შეადგენს 400-4000 ევროს. ასევე, შესაძლებელია მომწვევმა მხარემ გამოიყენოს ელექტრონული საპოლიციო სისტემა უცხოელთა რეგისტრაციისთვის. ამ შემთხვევაში პირადად გამოცხადება პოლიციის განყოფილებაში არ იქნება საჭირო. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ რეგისტრაციაზე პასუხისმგებლობა თავად უცხოელს ეკისრება. ეს ნიშნავს, რომ სლოვენიის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთიდან სამი დღის განმავლობაში უნდა დარწმუნდეს, რომ იგი ნამდვილად არის რეგისტრირებული (პირადად პოლიციის განყოფილებაში ვიზიტით ან ონლაინ აპლიკაციის საშუალებით: https://www.policija.si/

 

უნგრეთი

უცხოეთის მოქალაქეებს (Non-Hungarian nationals) – ეკრძალებათ უნგრეთში შესვლა. გამონაკლისი დაიშვება შემდეგ შემთხვევებში: ა) პირადად გამოცხადება სასამართლო ორგანოში ან ოფიციალურ ადმინისტრაციულ პროცესზე, რის შესახებაც წერილობით იუწყება ზემოხსენებული სასამართლო ან ადმინისტრაციული ორგანო; ბ) კომერციული ან სხვა სამუშაო საქმიანობასთან დაკავშირებული ვიზიტი, რომლის შესახებაც მოწვევის წერილში იუწყება ცენტრალური ადმინისტრაციული ორგანო, დამოუკიდებელი სუბიექტი (მაგ. კომპანია) ან ავტონომიური ადმინისტრაციული ორგანო; გ) ვიზიტი სამედიცინო დაწესებულებაში, რის აუცილებლობასაც ადასტურებს მიმღები სამედიცინო დაწესებულების ოფიციალური წერილი; დ) უცხოელი სტუდენტები, რომლებიც განათლებას იღებენ უნგრეთის უნივერსიტეტებში; ე) საზღვრის გადაკვეთა სატვირთო გადაზიდვებთან დაკავშირებით რომლის მიზანს წარმოადგენს გადაზიდვების საწყის წერტილამდე მისვლა ან დანიშნულების ადგილიდან დაბრუნება, რაც დადასტურებული იქნება დამსაქმებლის მიერ გაცემული დოკუმენტით; ვ) ოჯახის წევრის ქორწილზე, ნათლობაზე ან დაკრძალვაზე დასწრება; ზ) ნათესავების მოვლა-პატრონობა; თ) მნიშვნელოვან საერთაშორისო სპორტულ, კულტურულ და რელიგიური ხასიათის ღონისძიებებზე დასწრება; ი) სხვა გონივრული მიზეზი, რომელიც არ არის მითითებული ჩამონათვალში; უნგრეთის მოქალაქეებთან თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ: ა) პირები, რომელთაც აქვთ უნგრეთში მუდმივი ბინადრობის ნებართვა (ასევე ამ პირების ოჯახის წევრები, ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში); ბ) პირები, რომელთაც აქვთ უნგრეთში 90 დღეზე მეტი ხნით ბინადრობის ნებართვა და საზღვრის გადმოკვეთისას წარადგენენ ამ დოკუმენტს; (D კატეგორიის ვიზაც ამ ტიპის ბინადრობის ნებართვას უთანაბრდება). ამასთან, საქმიანი ვიზიტის გარდა, ყველა სხვა შემთხვევაში სავალდებულოა უნგრეთის პოლიციის ნებართვის წარდგენა. საქმიანი ვიზიტის შემთხვევაში კი, აუცილებელია საქმიანი ვიზიტის დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარდგენა, რომელსაც ავსებს მომწვევი მხარე. საზღვრის კვეთისას, საქართველოს მოქალაქემ თან უნდა იქონიოს 72 საათიანი PCR ტესტი.

 

ფინეთის რესპუბლიკა

შეზღუდულია საქართველოს მოქალაქეებს ფინეთში გამგზავრება შეეძლებათ მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

 • ფინეთის მოქალაქის ოჯახის წევრი
 • პირი, რომელიც ფლობს ფინეთში ბინადრობის ნებართვას
 • პირი, რომელიც დასაქმებულია საკვანძო სფეროში

ამ მიზნებისათვის, საკვანძო სფეროების მუშაკებს განეკუთვნებიან:

 • პირები, რომელთა სამუშაოც დაკავშირებულია საზოგადოების ფუნქციონირების ან მიწოდების ჯაჭვის უსაფრთხოების საკითხებთან, და რომლის გადადებაც შეუძლებელია; (მუშაკმა თავად უნდა წარმოადგინოს ამ გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია საზღვარზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მას შეიძლება უარი ეთქვას ფინეთში შესვლაზე);
 • ჯანდაცვის და საგანგებო სიტუაციების (მათ შორის სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების) მუშაკები და პირები, რომლებიც უვლიან ხანდაზმულებს;
 • სატვირთო გადაზიდვებსა და ლოგისტიკურ მომსახურებაში ჩართული პირები, თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებისას;
 • დიპლომატები და საერთაშორისო ორგანიზაციების თანამშრომლები;
 • სამხედრო და ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანამშრომლები, თავიანთი სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებისას;
 • ოფიციალურ მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მიზნით მიმავალი სახელმწიფო მოსამსახურეები;
 • დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტის მფლობელები

დეტალურად: https://www.geoconsul.gov.ge/

 

შვედეთის სამეფო

შეზღუდულია, საქართველო ამოღებულია „უსაფრთხო ქვეყნების“ სიიდან. შვედეთი 2 ნოემბრიდან შეზღუდავს საქართველოდან მომავალი მგზავრების ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოსვლას. https://www.government.se/ https://polisen.se/en/the-swedish-police/

 

შვეიცარიის კონფედერაცია

შეზღუდულია 3 ნოემბრიდან საქართველოს მოქალაქეებისათვის  დაწესდა შვეიცარიაში შესვლის შეზღუდვები. შვეიცარიის მთავრობის N818.101.24 განკარგულების შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეები შვეიცარიაში შემოსვლას შესძლებენ მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში: • ოჯახის ახლო წევრები, ანუ მეუღლე, რეგისტრირებული პარტნიორი და მცირეწლოვანი შვილები; • იმ შემთხვევაში თუ ოჯახის ახლობელი ადამიანი გარდაიცვალა ან უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. კერძოდ: მეუღლე,  პარტნიორი, მშობელი, ძმა ან და, შვილი, შვილიშვილი, ან და-ძმა. • შვეიცარიაში შესვლა აუცილებელია სამედიცინო მკურნალობის გასაგრძელებლად, რომელიც დაიწყო შვეიცარიაში ან საზღვარგარეთ; • უცხოელი მეუღლისა და შვეიცარიის მოქალაქის უცხოელი არასრულწლოვანი შვილები, რომელთაც სურთ შვეიცარიაში დაბრუნდნენ შვეიცარიის მოქალაქესთან ერთად განსაკუთრებული სიტუაციის გამო,  მაგალითად, ევაკუაციის შემთხვევაში; • ოფიციალური ვიზიტების შემთხვევაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გათვალისწინებით, როგორიცაა საერთაშორისო ვალდებულებები; • ეკიპაჟის წევრები დაგეგმილი, სპეციალური და ჩარტერული ფრენების გათვალისწინებით; • ოჯახის ახლო წევრები (ბავშვები, შვილიშვილები, მშობლები; და-ძმები) სამედიცინო დახმარების გაწევისა და   მოვლის მიზნით. შვეიცარიაში გადაუდებელი ოფიციალური, საქმიანი, ჰუმანიტარული ვიზიტების აუცილებლობის შემთხვევაში, ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა უნდა მიმართონ შვეიცარიის საელჩოს ქ. თბილისში სპეციალური მგზავრობის ნებართვის მიღების მიზნით. ასევე, სასწავლო ან სამუშაო ვიზის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს ეძლევათ რეკომენდაცია, გამგზავრებამდე, კონსულტაცია გაიარონ შვეიცარიის საელჩოში საქართველოში, რათა დადასტურებული იქნას მათი ვიზის მოქმედება. 2021 წლის 21 იანვრიდან საქართველოდან მომავალ პირებს 10 დღიანი კარანტინის/თვითიზოლაციის ვალდებულება  აღარ აქვთ, ვინაიდან საქართველო ამოღებული იქნა შვეიცარიის მაღალი რისკის ქვეყნების სიიდან. 2021 წლის 8 თებერვლიდან შვეიცარიაში შემომსვლელი ყველა პირისთვის სავალდებულო გახდა ნეგატიური PCR ტესტის ცნობის წარდგენა საზღვარზე. PCR-ცნობის წარდგენა არ ათავისუფლებს მაღალი რისკის ქვეყნებიდან შემოსულ პირებს თვითიზოლაციის ვალდებულებისაგან, თუმცა მათ შეუძლიათ საკუთარი სახსრებით გაიკეთონ განმეორებითი ტესტი და უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში მეშვიდე დღეს გათავისუფლდნენ თვითიზოლაცია/კარანტინის ვალდებულებისაგან. ამასთან, 2021 წლის 8 თებერვლიდან სავალდებულო გახდა შვეიცარიაში შემოსვლამდე ელექტრონული ფორმის შევსება, სადაც აისახება ქვეყანაში ყველა შემომსვლელის მონაცემები : Entry form https://www.bag.admin.ch/bag/en/ საინფორმაციო ბმულები: https://www.sem.admin.ch/sem/en/ https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html https://www.sem.admin.ch/sem/en/ შვეიცარიის საელჩო საქართველოში: https://www.eda.admin.ch/tbilisi

 

ჩეხეთის რესპუბლიკა

შეზღუდულია საქართველოს მოქალაქეს ჩეხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შემოსვლა შეუძლია თუ იგი ფლობს:

 1. ჩეხეთის ბინადრობის მოწმობას;
 2. ჩეხეთის გრძელვადიან ვიზას (სამუშაო, სასწავლო და ა.შ.);

მგზავრმა საზღვარზე უნდა წარადგინოს ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაკეთებული PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი და წინასწარ შევსებული სპეციალური ჰიგიენის სამსახურის კონტროლის ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა თანდართული QR-კოდით https://plf.uzis.cz/ ჩეხეთში შემოსვლის შემდეგ მგზავრი ექვემდებარება 5 დღიან თვითიზოლაციას, რომლის დასრულებისას პირადი ხარჯით უნდა გაიკეთოს განმეორებითი PCR ტესტი. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდი: https://www.mvcr.cz/

 

ხორვატიის რესპუბლიკა

დაშვებულია, თვითიზოლაციის ან PCR ტესტის პირობით ხორვატიაში შესვლა ნებადართულია ტურიზმის მიზნით. სავალდებულოა წინასწარ გადახდილი განთავსების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენა. იმ შემთხვევაში, თუ საზღვროს კვეთისას პირი წარადგენს ხორვატიის საზღვრის გადაკვეთამდე 48 საათით ადრე ჩატარებული PCR ტესტის უარყოფით პასუხს, ის არ დაექვემდებარება თვითიზოლაციას ან კარანტინს. იმ შემთხვევაში, თუ პირი წარადგენს 48 საათზე უფრო ხანდაზმულ ტესტს, მას მოუწევს თვითიზოლაციაში გადასვლა და ხორვატიაში საკუთარი ხარჯებით განმეორებითი ტესტის ჩატარება. ყველა მგზავრისათვის რეკომენდირებულია განაცხადის შევსება შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://entercroatia.mup.hr/.

წყარო: https://www.geoconsul.gov.ge/

 

რეკომენდაციები:

 • კორონავირუსის გავრცელების გამო გაუქმებული ავიაბილეთების კომპენსაცია: compensair.com
 • ეპიდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების პირობებში მოგზაურობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია: მოგზაურთა ჯგუფი
 • 10 ევროს ფასდაკლება თვითმფრინავების, მატარებლისა და ავტობუსების ბილეთებზე: Omio
 • დაბალფასიანი საცხოვრებელი შეგიძლიათ დაჯავშნით Airbnb-ზე. თუ ამ გვერდიდან დარეგისტრირდებით 40 ევროს ფასდაკლებას მიიღებთ.
0 კომენტარი
0

სხვა მასალები

კომენტარები