მთავარი ახალი ამბები ევროკავშირი გამოვიდა მოწოდებით, ბლოკის შიგნით ეტაპობრივად გაიხსნას საზღვრები