მთავარი მოგზაურობა ევროპა, შენგენი – წევრ ქვეყნებში მოგზაურობის პირობები