მთავარი ქალაქებითბილისი თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი

თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი

by მე მოგზაური

თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი დროის მანქანას ჰგავს, რომელიც საუკუნის წინანდელ და უფრო ადრინდელ საქართველოში გამოგზაურებს.

ფოტოები გადაღებულია სხვადასხვა დროს – 2013 და 2017 წლებში, შემოდგომა-ზამთარში.

შესასვლელიდან მარცხნივ პირველივე კუთხე ეთმობა სამეგრელოს.

 

სამეგრელო

საჯალაბო (საცხოვრებელი) სახლი – მე-19 საუკუნე, სოფელი ონტოფო, აბაშის რაიონი.

ხშირად ამ სახლის აივანზე მუზეუმის თანამშრომლები ტრადიციული ხელსაქმის დემონსტრირებას ახდენენ.

კიდევ ერთი სახლი – “ოდა” სამეგრელოდან, ისევ სოფელ ონტოფოდან. ოდა აგებულია მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში და ეკუთვნოდა ნოდარეიშვილების ოჯახს.

 

სამეგრელოსა და გურიის საზღვარზე ყველას ყურადღებას იქცევს XVIII – XIX საუკუნის სახლი რომელიც მრავალ კინოფილმში ფიგურირებს.

თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი - მე მოგზაური

თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი - მე მოგზაური

თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი - მე მოგზაური

 

გურია

გადავედით გურიაში და სახლი აწყურიდან.

გურია

თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი - მე მოგზაური

თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი - მე მოგზაური

 

საგანმანათლებლო ცენტრი

ეთნოგრაფიული მუზეუმი

 

სენაკიდან ჩამოტანილ სახლში, რომელიც 1894 წელს არის აგბული და მის გარშემო მოწყობილია საგანმანათლებლო ცენტრი, სადაც მსურვლებს ქართულ ხელსაქმეს და ოსტატობას შეასწავლიან.

 

სწავლის პროცესი

 

იმერეთი, მარანი

მარანი

 

აქ დაცული ექსპონატების უნიკალურობის მაგალითია მასიური თხილის ხის იმერული საწნახელიც.

საწნახელი

ძველი მარანი

 

კახეთი

მუზეუმში კახურ პურსაც აცხობენ და მნახველებს უმასპინძლდებიან.

თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი - მე მოგზაური

 

შაბათ-კვირას დამთვალიერებლებს საშუალება ეძლევათ თავად გამოაცხონ კახური პური.

თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი - მე მოგზაური

 

მუზეუმში ახლახანს გაცოცხლდა კახური ერდო-ბანიანი საცხოვრებელი და ეზო-კარმიდამო.

თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი - მე მოგზაური

 

ეთნოგრაფიული მუზეუმის რუკა.

მუზეუმის რუკა

უფრო მეტი ინფორმაცია თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმის შესახებ.

სხვა მასალები

კომენტარები

[script_13]