მთავარი ქალაქებითბილისი თბილისი ნარიყალას ციხის ფერდობიდან