მთავარი ქალაქებითბილისი თბილისი 1920-იანი წლების დასასრული