მთავარი მოგზაურობა რატომ არის საქართველოში კარანტინი დისკრიმინაციული და უსამართლო