მთავარი ქალაქებითბილისი პოლიტიკა – ტრამვაის პროექტის შეჩერების მიზეზი