მთავარი მოგზაურობა როგორ მივიღო კომპენსაცია ავიაკომპანიებისგან 2024 წელს