მთავარი მოგზაურობა როგორ მივიღო კომპენსაცია ავიაკომპანიებისგან 2023 წელს