მთავარი ახალი ამბები ევროკავშირი ჯერჯერობით არ გასცემს საქართველოსთან საზღვრის გახსნის რეკომენდაციას