მთავარი ბილეთებიპარიზის ბილეთები ტური ოპერა გარნიე (სასხლე): 12 ევროდან