მთავარი ახალი ამბები შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან 9,8 %-ით გაიზარდა