მთავარი მოქალაქეებს კორონავირუსზე საველე კარავში დააკვირდებიან