მთავარი ახალი ამბები სასტუმროს ფასების ინდექსი 5.1%-ით გაიზარდა