მთავარი მოგზაურობა პარიზი, ფიქრების ქალაქი. დღე მეორე