მთავარი მოგზაურობა როგორ ჩავედი პარიზში. პირველი შთაბეჭდილებები