მთავარი ქალაქებისოფლები და აგარაკები სარფი – ზღვა და საზღვარი