მთავარი ახალი ამბები საერთაშორისო მოგზაურობიდან შემოსავალი 1.5 მილიარდი აშშ დოლარია