მთავარი ქალაქებისინოპი სინოპი – აჭარის ალტერნატივა შავი ზღვისპირეთში