მთავარი ქალაქებიჟენევა CERN – ბირ­თ­ვუ­ლი კვლე­ვე­ბის ევ­რო­პული ცენ­ტ­რი