მთავარი ქალაქებისტამბოლი კატების ქალაქი, რომელიც ძაღლებმა გადაარჩინეს