მთავარი ქალაქებითბილისი თავისუფალი უნივერსიტეტის ლაბორატორია