მთავარი ახალი ამბები პარლამენტში მხარი დაუჭირეს Airbnb-ის ბინების გადასახადის შემცირებას