მთავარი მოგზაურობა ქუთაისის აეროპორტთან რკინიგზა უკვე მივიდა