მთავარი ქალაქებითბილისი რიყე, ნარიყალა და ბოტანიკური ბაღი