მთავარი ახალი ამბები ვიზიტორებიდან მიღებული შემოსავლები 5%-ით გაიზარდა