მთავარი ქალაქებისოფლები და აგარაკები შუხმანის სამოთხე